Konsultacje ESMA dotyczące presji na krótkoterminowe wyniki spółek

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
04/07/2019

ESMA rozpoczęła właśnie konsultacje dla inwestorów, emitentów i innych uczestników rynków finansowych dotyczące presji na krótkoterminowe wyniki spółek. Odpowiadając na kwestionariusz, uczestnicy rynku przyczynią się do doradztwa ESMA dla Komisji i jako tacy pomogą kształtować przyszłe decyzje polityczne w odniesieniu do krótkoterminowości w sektorze finansowym. Konsultacje są otwarte do 29 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wyrazi swój głos w powyższej kwestii. Zachęcamy również Państwa do wyrażenia swojej opinii, kwestionariusz jest dostępny tutaj

Ostatnia aktualizacja 04/07/2019
Podziel Się