I Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

Pierwsze spotkanie, które zapoczątkowało tradycję Kongresu SEG, odbyło się 22 września 2006 r. w Wieliczce. W unikalnej atmosferze Kopalni Soli - obiektu z I Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO a zarazem jednego z najstarszych przedsiębiorstw Europy - spotkali się przedstawiciele środowisk skupionych wokół polskiego rynku kapitałowego.

Tematem przewodnim programu była koncepcja budowy w Warszawie centrum finansowego Europy Środkowej w kontekście nowej strategii rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Ludwika Soboleskiego, Prezesa Zarządu GPW, następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli emitentów zagranicznych. Zaprezentowali oni swoje refleksje i doświadczenia zebrane na warszawskim parkiecie - dlaczego wybrali Warszawę, a także co mogłoby stanowić większą zachętę dla spółek zagranicznych, zwłaszcza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do wykorzystania polskiego rynku kapitałowego.

Przybyli goście reprezentowali m.in. instytucje rynku kapitałowego, spółki giełdowe notowane na GPW, inwestorów instytucjonalnych, domy maklerskie, audytorów, oraz media.

Ostatnia aktualizacja 13/09/2013
Podziel Się