VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
29/09/2011

29 września 2011 roku w Sopocie odbył się VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przy współpracy z Polską Grupą Energetyczną, firmą PwC oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Tematem przewodnim szóstej edycji Kongresu był kapitalizm po kryzysie, natomiast gościem specjalnym wydarzenia był Prof. Oliver E. Williamson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku.

Kongres był okazją do udziału w niezwykle ciekawej debacie „Kapitalizm po kryzysie” z udziałem gościa specjalnego Kongresu – prof. Olivera Williamsona. W debacie wzięli również udział: prof. Jerzy Hausner (wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Wicepremier RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej), Mike Kubena  (Dyrektor wykonawczy PwC na Europę Środkowo-Wschodnią, USA) oraz Hernando de Soto  (ekonomista, Prezes Instytutu Wolności i Demokracji, b. prezes Banku Centralnego, Peru). Dyskusję moderowali: Andrzej Lubowski (ekonomista, publicysta, komentator, Polska/USA) oraz dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych). Uczestnicy dyskutowali o zagadnieniach dotyczących ewolucji gospodarki i polityki gospodarczej wynikających z ostatniego kryzysu – zastanawiano się jak wydarzenia ostatnich lat wpłynąć mogą na nowy ład gospodarczy i nowe zdefiniowanie roli rynku i państwa. Debata była okazją do bardzo ciekawej wymiany poglądów specjalistów pochodzących z różnych stron świata.

"Cieszy mnie, że udało nam się zaprosić do rozmowy tak wybitne osobistości ze świata finansów, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny dyskusji oraz różne spojrzenie na tematykę kryzysu. Niestety, uczestnicy debaty mają pesymistycznie prognozy rozwoju sytuacji w przyszłości. Wskazali na brak instytucji, które mogłyby wyprowadzić świat zachodni z kryzysu, a wręcz na „kryzys zarządzania kryzysowego”. Jako jedno z zagrożeń wskazano fakt, iż setki miliardów dolarów wykreowanych przez samych uczestników rynku finansowego w oparciu o mechanizmy dźwigni finansowej wpływają destabilizująco na gospodarkę. Ponadto, zbyt wysokie koszty produkcji mogą trwale ograniczyć konkurencyjność Europy. Oznacza to, że musimy zabrać się do ciężkiej pracy, aby jak najszybciej przezwyciężyć skutki kryzysu."– komentuje Kachniewski

Goście zgromadzeni na sesji „Kapitalizm po kryzysie” mieli okazję otrzymać publikację autorstwa prof. Williamsona „The Mechanisms of Governance” oraz uczestniczyć w uroczystym podpisywaniu książek przez Pana Profesora.
Dodatkowe informacje na stronie www.seg.org.pl

Więcej informacji:

Magdalena Raczek
Specjalista ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Ostatnia aktualizacja 23/08/2013
Podziel Się