I Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Prasa o nas
07/05/2012

Zapowiedź I Kongresu CFO organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

"Podczas wspólnych debat i warsztatów zaproszeni eksperci opowiedzą w jaki sposób, w perspektywie rozchwianej gospodarki, rozpoznawać i minimalizować wszelkiego rodzaju ryzyka, zarówno w zakresie zarządzania finansami, jak i działalności operacyjnej spółki, w kontekście wymogów raportowania i ładu korporacyjnego. Temat ryzyk występujących w organizacji, omawiany z perspektywy CFO, zostanie wzbogacony o prezentację najbardziej efektywnych metod i narzędzi pozwalających na sprawne nimi zarządzanie."

Więcej na stronach:

ipo.pl

manager.inwestycje.pl

parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 04/12/2013
Podziel Się