Archiwum konferencji (2005-2010)

2005
Data Tytuł
Mar
17
2005
Raporty bieżące i okresowe po zmianach aktów wykonawczych do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Mar
22
2005
Seminarium: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Kwi
06
2005
Kontrakty długoterminowa MSR 11
Kwi
21
2005
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne
Kwi
27
2005
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w transakcjach z podmiotami powiązanymi
Maj
10
2005
Spółka giełdowa w Unii Europejskiej
Cze
01
2005
Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone po raz pierwszy wg MSSF
Cze
02
2005
Regulacje rynku kapitałowego – 3 nowe ustawy
Cze
28
2005
Co spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne
Wrz
21
2005
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych
Wrz
22
2005
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Paź
13
2005
Nowe regulacje rynku kapitałowego
Paź
18
2005
Rola komitetu audytu rady nadzorczej spółki publicznej - założenia i praktyka
Lis
17
2005
Konsolidacja wg MSR-ów w ocenie audytorów
Gru
20
2005
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych
2006
Data Tytuł
Lut
23
2006
Spotkania warsztatowe dla przyszłych debiutantów
Mar
22
2006
Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy
Cze
20
2006
O czym spółka wiedzieć powinna
Cze
29
2006
Ocena pierwszych rocznych skonsolidowanych sprawozdań spółek giełdowych przez audytorów z tzw. wielkiej czwórki
Wrz
07
2006
O czym spółka wiedzieć powinna - komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce spotkanie dla przyszłych debiutantów Cz.I
Wrz
14
2006
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Wrz
19
2006
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych, dla spółek, które w najbliższym czasie będą debiutowały cz.2
Lis
14
2006
Opcje menedżerskie i inne instrumenty wynagradzania kadry kierowniczej spółek. Jak motywować kadrę kierowniczą poprzez program opcji menedżerskich?
2007
Data Tytuł
Lut
08
2007
Komunikacja i budowa polityki informacyjnej
Lut
22
2007
Obowiązki informacyjne
Maj
08
2007
Szkolenie dla potencjalnych debiutantów
Cze
14
2007
Konferencja o dostępności danych finansowych
Cze
29
2007
Seminarium: obowiązki informacyjne i komunikacja w spółce
Wrz
13
2007
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Wrz
20
2007
O czym spółka wiedziec powinna - obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
Paź
24
2007
Kreatywność, manipulacja, fałaszerstwo w rachunkowości
Lis
14
2007
Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych
Gru
04
2007
Obowiązki informacyjne na rynku New Connect
Gru
12
2007
Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
2008
Data Tytuł
Sty
09
2008
Wykonywanie obowiązków informacyjnych
Lut
13
2008
Możliwości pozyskiwania kapitału przy wykorzystaniu rynku New Connect
Lut
27
2008
Seminarium: WZA po debiucie
Mar
12
2008
Obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
Mar
26
2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy
Kwi
09
2008
Seminarium: Przestępstwa gospodarcze
Kwi
23
2008
Rozwój spółki giełdowej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
Maj
27
2008
Seminarium - przygotowanie prospektu emisyjnego
Cze
11
2008
Seminarium o obowiązkach informacyjnych
Cze
25
2008
Konferencja - nadzór korporacyjny
Wrz
10
2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.
Lis
26
2008
Przejście z NewConnect na rynek regulowany - obowiązki i korzyści
Gru
04
2008
Wykorzystanie XBRL na rynku kapitałowym - szansa dla rynku, finansistów i księgowych
2009
Data Tytuł
Lut
25
2009
Obowiązki informacyjne w spółce giełdowej - nowe regulacje
Lut
26
2009
Walne Zgromadzenie w spółce po nowemu
Mar
03
2009
Opcje walutowe: od problemu do rozwiązania
Mar
18
2009
Ryzyko sprawozdawczości w okresie kryzysu
Mar
25
2009
Kryzys, ale jaki? Oto jest pytanie...
Kwi
22
2009
Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych
Lis
19
2009
Komitet audytu
Lis
25
2009
Praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Corporate Performance Management
Gru
09
2009
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany i NewConnect.
2010
Data Tytuł
Mar
10
2010
Możliwość zdalnego uczestnictwa w WZA z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych
Mar
31
2010
Konferencja "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rozwoju rynku kapitałowego" poprzedzająca WZCz SEG
Kwi
28
2010
Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
Cze
09
2010
Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
08
2010
Prawa własności intelektualnej a wartość spółki . Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
15
2010
Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
22
2010
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA Z SEMINARIUM
Paź
13
2010
Zmiany w ujmowaniu połączeń jednostek gospodarczych - aspekty istotne dla spółek Giełdowych
Lis
24
2010
Corporate Governance - Dobre Praktyki 2010
Lis
24
2010
Wieczór Klubowy SEG
Gru
01
2010
Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych - RELACJA Z SEMINARIUM
Podziel Się