Konferencje

Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG, która odbędzie się 27 marca 2019 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Więcej >

Konferencja regionalna SEG: Wrocław

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Olesiński i Wspólnicy mają przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbędzie się 26 marca 2019 roku w Sali Tumskiej w Hotelu Mercure we Wrocławiu (pl. Dominikański 1).

Więcej >

2011
Data Tytuł
Sty
26
2011
Komitety Audytu - praktyka i oczekiwania - RELACJA
Lut
09
2011
Rynek Catalyst - sposoby pozyskiwania kapitału przez emisję długu - RELACJA
Mar
03
2011
V Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Mar
24
2011
Konferencja "Zmiany w OFE a giełda - jak konkurować o kapitał?" poprzedzająca WZCz SEG
Maj
10
2011
Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny? - RELACJA
Maj
18
2011
Transakcje w grupach kapitałowych - szanse i ryzyka podatkowe - RELACJA
Cze
14
2011
VI Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Cze
15
2011
MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych - RELACJA
Wrz
21
2011
Proces analizy/wyceny spółki giełdowej - RELACJA
Wrz
22
2011
VII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Paź
19
2011
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek - RELACJA
Paź
27
2011
Po kapitał na NewConnect. Finansowanie małych i średnich firm - RELACJA
Lis
17
2011
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA
Gru
06
2011
VIII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Gru
07
2011
Ochrona dóbr osobistych w spółce publicznej - RELACJA
2012
Data Tytuł
Sty
11
2012
MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych - RELACJA
Sty
12
2012
Śniadanie prawnicze "BUY BACK" - RELACJA
Lut
08
2012
Komitety Audytu - wyzwania i perspektywy - RELACJA
Mar
01
2012
Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji - RELACJA
Mar
14
2012
CSR Essentials - seminarium poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach giełdowych - RELACJA
Mar
28
2012
Konferencja "Omówienie przebiegu I i II etapu Konkursu ZSE V" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
25
2012
Debiut na NewConnect, i co dalej? - RELACJA
Kwi
26
2012
IX Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Maj
09
2012
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF - RELACJA
Maj
16
2012
Analiza i wycena spółki giełdowej - obligacje i akcje - RELACJA
Maj
22
2012
II Forum Sporów Korporacyjnych - Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej - RELACJA
Wrz
19
2012
Komunikacja korporacyjna online
Paź
02
2012
X Forum Rad Nadzorczych
Paź
10
2012
Raportowanie danych pozafinansowych
Paź
16 - 17
2012
Finansowanie firm o wysokim potencjale wzrostu / Financing high-growth firms
Lis
07
2012
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany
Lis
14
2012
Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej
Lis
20
2012
Forum Sporów Korporacyjnych
Lis
28 - 29
2012
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek
Gru
05
2012
Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance
2013
Data Tytuł
Sty
09
2013
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Lut
19
2013
Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?
Mar
18
2013
Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych
Mar
27
2013
Konferencja "E-WZA - korzyści i zagrożenia" poprzedająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
23
2013
Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?
Maj
08
2013
ISO26000 w praktyce - korzyści ze stosowania nowego narzędzia
Maj
16
2013
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
12
2013
Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych
Wrz
18
2013
Narzędzia komunikacji korporacyjnej online
Paź
10
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Paź
16
2013
XI Forum Rad Nadzorczych
Paź
23
2013
Co spółki giełdowe powinny wiedzieć o raportowaniu danych pozafinansowych. Propozycje zmian legislacyjnych oraz wyzwania rynkowe. Podsumowanie II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”
Lis
06
2013
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany
Lis
07
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Lis
13
2013
III Forum Sporów Korporacyjnych
Lis
19 - 20
2013
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek
Lis
25
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Gru
03
2013
XII Forum Rad Nadzorczych
Gru
10
2013
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej
2014
Data Tytuł
Sty
08
2014
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
14
2014
Raportowanie o transakcjach instrumentami pochodnymi (implementacja regulacji EMIR)
Lut
05
2014
Procedura i praktyka scalania akcji
Lut
12
2014
Finansowanie poprzez emisję obligacji, czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?
Mar
18
2014
Dobra Rada 2014. Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w spółkach publicznych
Mar
26
2014
Konferencja "Komunikacja wewnętrzna a zewnętrzna. Wpływ efektywnego przepływu informacji w spółce na komunikację z rynkiem" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
23
2014
Rynek NewConnect - jak zostać liderem rynku alternatywnego i wzbudzić zaufanie inwestorów
Maj
07
2014
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
29
2014
Restrukturyzacja spółek z punktu widzenia wierzycieli - praktyka i zmiany w prawie
Cze
12
2014
XIV Forum Rad Nadzorczych
Wrz
10
2014
Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów
Wrz
17
2014
Kodeksy etyczne w spółkach giełdowych
Wrz
24
2014
XV Forum Rad Nadzorczych
Wrz
30
2014
IV Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
14
2014
Planowane zmiany legislacyjne w sprawie raportowania pozafinansowego, a wyniki III edycji badania „Analiza ESG spółek w Polsce".
Lis
18 - 19
2014
Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu
Lis
26
2014
Debiut na rynku regulowanym - szanse i zagrożenia. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta
Gru
03
2014
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej
Gru
09
2014
XVI Forum Rad Nadzorczych
2015
Data Tytuł
Sty
08
2015
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Lut
04
2015
Sprawozdanie z działalności jako istotny element komunikacji z rynkiem
Lut
25
2015
Obligacje jako źródło finansowania
Mar
18
2015
Dobra Rada na Kryzys. Konferencja z cyklu Forum Rad Nadzorczych
Mar
25
2015
Konferencja „Praktyczne aspekty e-WZA” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
22
2015
Zarządzanie projektami w kontekście obowiązków informacyjnych spółki giełdowej
Kwi
28
2015
Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji
Kwi
29
2015
NewConnect - nowe obowiązki informacyjne i procedura przejścia na rynek regulowany
Maj
06
2015
Proces analizy i wyceny spółki giełdowej
Maj
12
2015
III seminarium restrukturyzacyjne
Maj
13
2015
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
09
2015
XVII Forum Rad Nadzorczych
Wrz
16
2015
Nowe trendy w komunikacji spółek giełdowych
Wrz
29
2015
V Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
07
2015
Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym
Paź
15
2015
XVIII Forum Rad Nadzorczych
Paź
21
2015
Raportowanie danych pozafinansowych
Lis
17
2015
Doskonałe raporty roczne
Lis
25 - 26
2015
Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR
Gru
02
2015
Compliance w spółkach giełdowych
Gru
08
2015
XIX Forum Rad Nadzorczych
2016
Data Tytuł
Sty
07
2016
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
20
2016
Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim
Lut
17
2016
Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji
Mar
02
2016
Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm
Mar
16
2016
VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
Mar
30
2016
Konferencja "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
13
2016
Tworzenie i certyfikacja ISR
Maj
05
2016
Identyfikacja oraz prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych
Maj
11
2016
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
24
2016
Tworzenie polityki informacyjnej
Cze
01
2016
Raportowanie transakcji
Wrz
14
2016
Przebieg transakcji M&A a informacja poufna
Wrz
21
2016
Nowe obowiązki rad nadzorczych - konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych
Wrz
28
2016
VI Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
12
2016
Raportowanie danych niefinansowych
Paź
19
2016
Compliance w spółkach giełdowych - odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne oraz zmiany w ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej spółek
Lis
09
2016
Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych
Lis
17
2016
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
23 - 24
2016
VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza - funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania
Gru
01
2016
Trendy w raportowaniu i raport roczny
Gru
06
2016
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
2017
Data Tytuł
Sty
11
2017
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2016 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
18
2017
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
Lut
01
2017
Nadzór nad NewConnect po implementacji MAR
Lut
15
2017
Obligacje sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału
Mar
09
2017
Konferencja regionalna MAR: Kraków
Mar
23
2017
Opóźnianie publikacji informacji
Mar
29
2017
Konferencja „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2017
Raportowanie niefinansowe: co trzeba raportować?
Kwi
06
2017
Konferencja regionalna MAR: Katowice
Kwi
26
2017
„Implementacja” MAR
Maj
10
2017
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
16
2017
Konferencja regionalna MAR: Trójmiasto
Maj
23
2017
Konferencja regionalna MAR: Łódź
Maj
25
2017
V Seminarium Restrukturyzacyjne
Cze
13
2017
Konferencja regionalna MAR: Poznań
Cze
22
2017
Compliance w spółkach. Nowe regulacje 2017/2018 w prawie spółek, prawie pracy, podatkach i danych osobowych
Wrz
13
2017
IR w pigułce. Jak się wyróżnić?
Wrz
20
2017
Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych
Wrz
26
2017
VII Forum Sporów Korporacyjnych. Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej
Paź
03
2017
Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości
Paź
04
2017
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego
Paź
11
2017
Konferencja regionalna SEG: Wrocław. Komitety audytu, rotacja biegłych i inne nowe regulacje dotyczące emitentów
Paź
17
2017
Raportowanie niefinansowe: jak raportować?
Lis
16
2017
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
22 - 23
2017
VII FC - Identyfikacja, publikacja i opóźnianie informacji poufnej
Lis
30
2017
Raportowanie niefinansowe. Nowe wymagania, nowe oczekiwania
Gru
07
2017
Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym
2018
Data Tytuł
Sty
10
2018
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
11
2018
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania
Sty
31
2018
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.
Lut
07
2018
Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy
Lut
28
2018
Konsekwencje wejścia w życie „Ustawy o jawności życia publicznego” dla spółek giełdowych
Mar
07
2018
Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami
Mar
08
2018
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Mar
20
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Mar
28
2018
Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
12
2018
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Kwi
13
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Kwi
25
2018
Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie) - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych w ramach grupy spółek
Maj
16
2018
Compliance w rzeczywistości cyfrowej
Cze
13
2018
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
20
2018
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017
Wrz
12
2018
Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie
Wrz
19
2018
Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta
Wrz
26
2018
VIII FSK - konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Paź
04
2018
SPLIT PAYMENT - czy podzielona płatność podzieliła przedsiębiorców? (transmisja online)
Paź
09
2018
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
17
2018
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej
Paź
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Lis
13
2018
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
21 - 22
2018
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR
Lis
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Gru
03
2018
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Gru
05
2018
PPK - szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych
2019
Data Tytuł
Sty
09
2019
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
16
2019
Zmiany w przepisach podatkowych
Sty
23
2019
Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej
Sty
30
2019
Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019 (transmisja online)
Lut
20
2019
Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie? (transmisja online)
Lut
27
2019
I Forum Innowacji - zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej
Mar
26
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Mar
27
2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)
Kwi
05
2019
Konferencja regionalna SEG: Rzeszów
Kwi
10
2019
Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
Kwi
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Maj
21
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Maj
22
2019
RODO po roku (transmisja online)
Maj
28
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Maj
29
2019
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Cze
12
2019
Raportowanie niefinansowe (transmisja online)
Wrz
11
2019
IR w pigułce. Efektywna komunikacja spółki z inwestorami (transmisja online)
Wrz
18
2019
Konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych (transmisja online)
Paź
02
2019
IX Forum Sporów Korporacyjnych (transmisja online)
Paź
16
2019
Raportowanie danych niefinansowych (transmisja online)
Paź
30
2019
Kapitał intelektualny w spółce giełdowej - jak zdobyć przewagę na rynku? (transmisja online)
Lis
20
2019
IX Forum Cenotwórczości (transmisja online)
Lis
27
2019
Doskonałe raporty roczne (transmisja online)
Gru
04
2019
Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania (transmisja online)
2020
Data Tytuł
Sty
08
2020
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Sty
15
2020
Zmiany w przepisach podatkowych (transmisja online)
Sty
22
2020
Dobre praktyki w raportowaniu niefinansowym (transmisja online)
Podziel Się