Konferencje

Obligacje jako źródło finansowania (transmisja online)

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję "Obligacje jako źródło finansowania", która odbędzie się 4 marca 2020 roku w Sali Imperium kompleksu Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerami wydarzenia są NWAI Dom Maklerski oraz kancelaria act BSWW, a Partnerem Technologicznym jest Unicomp-WZA.

Więcej >

Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych (transmisja online)

video_online_icon_blue.pngWydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję "Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych", która odbędzie się
11 marca 2020 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, piętro II). Partnerami spotkania są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Navigator Dom Maklerski, Sadkowski i Wspólnicy, SSW Pragmatic Solutions. Partnerem Technologicznym jest Unicomp-WZA.

Więcej >

2016
Data Tytuł
Sty
07
2016
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
20
2016
Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim
Lut
17
2016
Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji
Mar
02
2016
Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm
Mar
16
2016
VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
Mar
30
2016
Konferencja "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
13
2016
Tworzenie i certyfikacja ISR
Maj
05
2016
Identyfikacja oraz prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych
Maj
11
2016
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
24
2016
Tworzenie polityki informacyjnej
Cze
01
2016
Raportowanie transakcji
Wrz
14
2016
Przebieg transakcji M&A a informacja poufna
Wrz
21
2016
Nowe obowiązki rad nadzorczych - konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych
Wrz
28
2016
VI Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
12
2016
Raportowanie danych niefinansowych
Paź
19
2016
Compliance w spółkach giełdowych - odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne oraz zmiany w ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej spółek
Lis
09
2016
Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych
Lis
17
2016
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
23 - 24
2016
VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza - funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania
Gru
01
2016
Trendy w raportowaniu i raport roczny
Gru
06
2016
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
2017
Data Tytuł
Sty
11
2017
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2016 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
18
2017
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
Lut
01
2017
Nadzór nad NewConnect po implementacji MAR
Lut
15
2017
Obligacje sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału
Mar
09
2017
Konferencja regionalna MAR: Kraków
Mar
23
2017
Opóźnianie publikacji informacji
Mar
29
2017
Konferencja „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2017
Raportowanie niefinansowe: co trzeba raportować?
Kwi
06
2017
Konferencja regionalna MAR: Katowice
Kwi
26
2017
„Implementacja” MAR
Maj
10
2017
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
16
2017
Konferencja regionalna MAR: Trójmiasto
Maj
23
2017
Konferencja regionalna MAR: Łódź
Maj
25
2017
V Seminarium Restrukturyzacyjne
Cze
13
2017
Konferencja regionalna MAR: Poznań
Cze
22
2017
Compliance w spółkach. Nowe regulacje 2017/2018 w prawie spółek, prawie pracy, podatkach i danych osobowych
Wrz
13
2017
IR w pigułce. Jak się wyróżnić?
Wrz
20
2017
Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych
Wrz
26
2017
VII Forum Sporów Korporacyjnych. Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej
Paź
03
2017
Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości
Paź
04
2017
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego
Paź
11
2017
Konferencja regionalna SEG: Wrocław. Komitety audytu, rotacja biegłych i inne nowe regulacje dotyczące emitentów
Paź
17
2017
Raportowanie niefinansowe: jak raportować?
Lis
16
2017
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
22 - 23
2017
VII FC - Identyfikacja, publikacja i opóźnianie informacji poufnej
Lis
30
2017
Raportowanie niefinansowe. Nowe wymagania, nowe oczekiwania
Gru
07
2017
Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym
2018
Data Tytuł
Sty
10
2018
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
11
2018
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania
Sty
31
2018
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.
Lut
07
2018
Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy
Lut
28
2018
Konsekwencje wejścia w życie „Ustawy o jawności życia publicznego” dla spółek giełdowych
Mar
07
2018
Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami
Mar
08
2018
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Mar
20
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Mar
28
2018
Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
12
2018
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Kwi
13
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Kwi
25
2018
Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie) - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych w ramach grupy spółek
Maj
16
2018
Compliance w rzeczywistości cyfrowej
Cze
13
2018
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
20
2018
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017
Wrz
12
2018
Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie
Wrz
19
2018
Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta
Wrz
26
2018
VIII FSK - konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Paź
04
2018
SPLIT PAYMENT - czy podzielona płatność podzieliła przedsiębiorców?
Paź
09
2018
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
17
2018
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej
Paź
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Lis
13
2018
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
21 - 22
2018
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR
Lis
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Gru
03
2018
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Gru
05
2018
PPK - szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych
2019
Data Tytuł
Sty
09
2019
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
16
2019
Zmiany w przepisach podatkowych
Sty
23
2019
Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej
Sty
30
2019
Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019
Lut
20
2019
Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?
Lut
27
2019
I Forum Innowacji - zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej
Mar
26
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Mar
27
2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2019
Konferencja regionalna SEG: Rzeszów
Kwi
10
2019
Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
Kwi
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Maj
21
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Maj
22
2019
RODO po roku
Maj
28
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Maj
29
2019
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
12
2019
Zrównoważone finansowanie i raportowanie
Cze
14
2019
Dekalog skutecznych procedur MDR - webinarium
Wrz
11
2019
Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje
Wrz
18
2019
FRN - Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych
Wrz
25
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Paź
02
2019
IX FSK - odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych
Paź
08
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Paź
10
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Paź
29
2019
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Paź
30
2019
Nieoczywiste czynniki determinujące wartość spółki
Lis
20 - 21
2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
Lis
27
2019
Doskonałe raporty roczne
Gru
04
2019
Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki zależnej?
2020
Data Tytuł
Sty
09
2020
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
15
2020
Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
Sty
29
2020
Mechanizm zabezpieczenia pozycji podatkowej w przedsiębiorstwach, czyli jak bezpiecznie przeżyć 2020 rok?
Lut
05
2020
COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.
Mar
04
2020
Obligacje jako źródło finansowania (transmisja online)
Mar
10
2020
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Mar
11
2020
Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych (transmisja online)
Mar
17
2020
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Mar
18
2020
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Mar
25
2020
Konferencja „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)
Mar
31
2020
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Kwi
16
2020
II Forum Problemów Podatkowych
Kwi
24
2020
Webinarium podatkowe
Maj
15
2020
Webinarium podatkowe
Maj
20
2020
2 lata po RODO (transmisja online)
Maj
27
2020
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Cze
09
2020
Wnioski z raportów niefinansowych z 2019 roku (transmisja online)
Wrz
09
2020
Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2020 (transmisja online)
Wrz
16
2020
Konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych (transmisja online)
Wrz
30
2020
Konferencja poświęcona iXBRL (transmisja online)
Paź
07
2020
X Forum Sporów Korporacyjnych (transmisja online)
Paź
28
2020
Finansowanie spółki w przyszłości (transmisja online)
Lis
18
2020
Dobre praktyki w raporcie rocznym (transmisja online)
Gru
02 - 03
2020
X Forum Cenotwórczości (transmisja online)
2021
Data Tytuł
Sty
13
2021
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Lut
03
2021
Konferencja poświęcona iXBRL (transmisja online)
Lut
10
2021
Zmiany w przepisach podatkowych (transmisja online)
Mar
03
2021
Emisja obligacji jako alternatywne źródło finansowania (transmisja online)
Mar
31
2021
Konferencja "Nowe wyzwania w zakresie obowiązków informacyjnych spółek giełdowych" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)
Kwi
28
2021
III Forum Problemów Podatkowych (transmisja online)
Maj
12
2021
Doświadczenia i dobre praktyki po pierwszym raporcie rocznym w formacie ESEF (transmisja online)
Maj
26
2021
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Cze
16
2021
Wnioski z raportów niefinansowych z 2020 roku (transmisja online)
Wrz
15
2021
Raportowanie niefinansowe (transmisja online)
Wrz
22
2021
Konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych (transmisja online)
Paź
06
2021
XI Forum Sporów Korporacyjnych (transmisja online)
Lis
17
2021
Compliance w spółkach giełdowych (transmisja online)
Gru
01 - 02
2021
XI Forum Cenotwórczości (transmisja online)
Podziel Się