Konferencje

IX FSK - odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych (transmisja online)

video_online_icon_blue.pngWydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Partnerami konferencji: EY, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelariami prawnymi - GIDE, Wardyński i Wspólnicy mają przyjemność zaprosić na "IX FSK - odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych", które odbędzie się 2 października 2019 roku w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, piętro II).

Więcej >

Konferencja regionalna SEG: Warszawa

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni mają przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbędzie się 25 września 2019 roku w Warszawie.

acnt?_=1566903504797&did=16&tag=extern&r

Więcej >

2016
Data Tytuł
Sty
07
2016
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
20
2016
Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim
Lut
17
2016
Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji
Mar
02
2016
Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm
Mar
16
2016
VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
Mar
30
2016
Konferencja "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
13
2016
Tworzenie i certyfikacja ISR
Maj
05
2016
Identyfikacja oraz prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych
Maj
11
2016
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
24
2016
Tworzenie polityki informacyjnej
Cze
01
2016
Raportowanie transakcji
Wrz
14
2016
Przebieg transakcji M&A a informacja poufna
Wrz
21
2016
Nowe obowiązki rad nadzorczych - konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych
Wrz
28
2016
VI Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
12
2016
Raportowanie danych niefinansowych
Paź
19
2016
Compliance w spółkach giełdowych - odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne oraz zmiany w ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej spółek
Lis
09
2016
Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych
Lis
17
2016
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
23 - 24
2016
VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza - funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania
Gru
01
2016
Trendy w raportowaniu i raport roczny
Gru
06
2016
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
2017
Data Tytuł
Sty
11
2017
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2016 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
18
2017
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
Lut
01
2017
Nadzór nad NewConnect po implementacji MAR
Lut
15
2017
Obligacje sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału
Mar
09
2017
Konferencja regionalna MAR: Kraków
Mar
23
2017
Opóźnianie publikacji informacji
Mar
29
2017
Konferencja „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2017
Raportowanie niefinansowe: co trzeba raportować?
Kwi
06
2017
Konferencja regionalna MAR: Katowice
Kwi
26
2017
„Implementacja” MAR
Maj
10
2017
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
16
2017
Konferencja regionalna MAR: Trójmiasto
Maj
23
2017
Konferencja regionalna MAR: Łódź
Maj
25
2017
V Seminarium Restrukturyzacyjne
Cze
13
2017
Konferencja regionalna MAR: Poznań
Cze
22
2017
Compliance w spółkach. Nowe regulacje 2017/2018 w prawie spółek, prawie pracy, podatkach i danych osobowych
Wrz
13
2017
IR w pigułce. Jak się wyróżnić?
Wrz
20
2017
Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych
Wrz
26
2017
VII Forum Sporów Korporacyjnych. Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej
Paź
03
2017
Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości
Paź
04
2017
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego
Paź
11
2017
Konferencja regionalna SEG: Wrocław. Komitety audytu, rotacja biegłych i inne nowe regulacje dotyczące emitentów
Paź
17
2017
Raportowanie niefinansowe: jak raportować?
Lis
16
2017
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
22 - 23
2017
VII FC - Identyfikacja, publikacja i opóźnianie informacji poufnej
Lis
30
2017
Raportowanie niefinansowe. Nowe wymagania, nowe oczekiwania
Gru
07
2017
Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym
2018
Data Tytuł
Sty
10
2018
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
11
2018
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania
Sty
31
2018
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.
Lut
07
2018
Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy
Lut
28
2018
Konsekwencje wejścia w życie „Ustawy o jawności życia publicznego” dla spółek giełdowych
Mar
07
2018
Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami
Mar
08
2018
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Mar
20
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Mar
28
2018
Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
12
2018
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Kwi
13
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Kwi
25
2018
Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie) - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych w ramach grupy spółek
Maj
16
2018
Compliance w rzeczywistości cyfrowej
Cze
13
2018
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
20
2018
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017
Wrz
12
2018
Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie
Wrz
19
2018
Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta
Wrz
26
2018
VIII FSK - konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Paź
04
2018
SPLIT PAYMENT - czy podzielona płatność podzieliła przedsiębiorców?
Paź
09
2018
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
17
2018
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej
Paź
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Lis
13
2018
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Lis
21 - 22
2018
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR
Lis
30
2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Gru
03
2018
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Gru
05
2018
PPK - szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych
2019
Data Tytuł
Sty
09
2019
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Sty
16
2019
Zmiany w przepisach podatkowych
Sty
23
2019
Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej
Sty
30
2019
Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019
Lut
20
2019
Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?
Lut
27
2019
I Forum Innowacji - zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej
Mar
26
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Mar
27
2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
05
2019
Konferencja regionalna SEG: Rzeszów
Kwi
10
2019
Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
Kwi
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Katowice
Maj
21
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Maj
22
2019
RODO po roku
Maj
28
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Maj
29
2019
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
12
2019
Zrównoważone finansowanie i raportowanie
Cze
14
2019
Dekalog skutecznych procedur MDR - webinarium
Wrz
11
2019
Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje
Wrz
18
2019
FRN - Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych
Wrz
25
2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
Paź
02
2019
IX FSK - odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych (transmisja online)
Paź
08
2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków
Paź
10
2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
Paź
15
2019
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
Paź
29
2019
Konferencja regionalna SEG: Poznań
Paź
30
2019
Kapitał intelektualny w spółce giełdowej - jak zdobyć przewagę na rynku? (transmisja online)
Lis
20 - 21
2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną (transmisja online)
Lis
27
2019
Doskonałe raporty roczne (transmisja online)
Gru
04
2019
Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania (transmisja online)
2020
Data Tytuł
Sty
08
2020
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Sty
15
2020
Zmiany w przepisach podatkowych (transmisja online)
Sty
22
2020
Dobre praktyki w raportowaniu niefinansowym (transmisja online)
Lut
05
2020
Obligacje jako źródło finansowania (transmisja online)
Mar
04
2020
II Forum Innowacji SEG (transmisja online)
Mar
11
2020
Przyszłość finansów - trendy finansowe w 2020 roku (transmisja
Mar
25
2020
Konferencja „Jak skutecznie organizować spotkania z inwestorami?” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)
Kwi
01
2020
Crowdfunding w Polsce (transmisja online)
Kwi
15
2020
II Forum Problemów Podatkowych (transmisja online)
Maj
27
2020
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)
Cze
17
2020
Wnioski z raportów niefinansowych z 2019 roku (transmisja online)
Wrz
09
2020
IR w pigułce. Doskonała prezentacja inwestorska (transmisja online)
Wrz
16
2020
Konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych (transmisja online)
Paź
07
2020
IX Forum Sporów Korporacyjnych (transmisja online)
Paź
14
2020
Raportowanie danych niefinansowych (transmisja online)
Lis
18
2020
Dobre praktyki w raporcie rocznym (transmisja online)
Lis
25 - 26
2020
X Forum Cenotwórczości (transmisja online)
Gru
02
2020
Procedury antykorupcyjne oraz kodeksy etyczne w spółce (transmisja online)
Podziel Się