Konferencja regionalna SEG: Warszawa

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg deloitte_legal.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte Legal mają przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Warszawa", która odbędzie się 25 maja 2020 roku wsiedzibie firmy Deloiette (Al. Jana Pawła II 22, Warszawa).

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

Na początku spotkania prelegenci omówią zmiany w MAR (MAR-Light: jakie zmiany i od kiedy będą obowiązywały; zakres dużej nowelizacji MAR; kiedy i jakich zmian należy się spodziewać) oraz trudne informacje poufne (negocjacje; szacunki wyników; kto i kiedy powinien znaleźć się na liście insiderów). Na zakończenie pierwszego bloku przedstawimy rekomendacje KNF dot. Komitetów Audytu (zakres podmiotowy – kto powinien je stosować i w jakim zakresie; najtrudniejsze do spełnienia wymogi; niespójności pomiędzy praktykami spółki a rekomendacjami KNF).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentują polityki wynagrodzeń (stałe i zmienne składniki wynagrodzeń w polityce; procedowanie polityki przed walnym zgromadzeniem; sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń), a następnie dyskutować będą na temat transakcji z podmiotami powiązanymi (system identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi; sposoby ustalania cen rynkowych; dokumentacja transakcji).

Trzecia część konferencji rozpocznie się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmiemy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Wydarzenie skierowane jest do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-12:00

BLOK I

 

Pewne i potencjalne zmiany w MAR

 • MAR-Light: jakie zmiany i od kiedy będą obowiązywały
 • Zakres dużej nowelizacji MAR
 • Kiedy i jakich zmian należy się spodziewać
 

Trudne informacje poufne

 • Negocjacje
 • Szacunki wyników
 •  Kto i kiedy powinien znaleźć się na liście insiderów
 

Rekomendacje KNF dot. Komitetów Audytu

 • Zakres podmiotowy – kto powinien je stosować i w jakim zakresie
 • Najtrudniejsze do spełnienia wymogi
 • Niespójności pomiędzy praktykami spółki a rekomendacjami KNF
12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30 BLOK II


Polityki wynagrodzeń

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń w polityce
 • Procedowanie polityki przed walnym zgromadzeniem
 • Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

 • System identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Sposoby ustalania cen rynkowych
 • Dokumentacja transakcji
 

System sygnalistów

 • Niezbędne elementy systemu sygnalistów
 • Minimalne i praktyczne sposoby ochrony sygnalistów
 • Modelowy proces obsługi zgłoszeń sygnalistów
13:30-14:00

Przerwa kawowa

14:00-15:00 BLOK III
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Identyfikacja beneficjentów w ramach grupy kapitałowej
 • Identyfikacja beneficjentów w strukturze akcjonariatu
 • Niespójności interpretacyjne, zagrożenia i sankcje
  Dematerializacja akcji
 • Niezbędne działania i harmonogram
 • Wyzwania przy sanowaniu nieścisłości w akcjonariatach spółek
 • Zagrożenia i sankcje
PRELEGENCI

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Łukasz Błażejczyk, Partner, Deloitte Legal

Ryszard Manteuffel, Partner, Deloitte Legal

Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 maja 2020 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Spółki należące do SEG oraz Goście Deloitte Legal mogą wziąć udział w konferencji BEZPŁATNIE.

Pozostałe spółki giełdowe mogą wziąć udział w konferencji odpłatnie - 950 zł netto/osoba - bądź przystępując do Stowarzyszenia. Pierwszeństwo mają spółki SEG oraz Goście Deloitte Legal.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w sali.

Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu (zarówno w formie fizycznej jak i zdalnej) otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym wydarzeniu. Certyfikaty generowane są systemowo, zapisywane na indywidualnym koncie użytkownika (jako plik pdf), a na adres e-mail uczestnika, każdorazowo wysyłana jest informacja o przyznananiu certyfikatu. Certyfikat zawiera poniższe dane: Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę wydarzenia.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

0001_na_strone_www_small_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl


 

Ostatnia aktualizacja 12/03/2020
Podziel Się