Konferencja regionalna SEG: Gdańsk

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg bdo_legal_cmyk_przyciete_small.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz BDO Legal Łatała i Wspólnicy mają przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Gdańsk", która odbędzie się 12 maja 2020 roku w Radisson Blu Hotel w Sali Gotyckiej na I pietrze (ul. Długi Targ 19/Powroznicza).

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

Na początku spotkania prelegenci omówią zmiany w MAR (MAR-Light: jakie zmiany i od kiedy będą obowiązywały; zakres dużej nowelizacji MAR; kiedy i jakich zmian należy się spodziewać) oraz trudne informacje poufne (negocjacje; szacunki wyników; kto i kiedy powinien znaleźć się na liście insiderów). Na zakończenie pierwszego bloku przedstawimy rekomendacje KNF dot. Komitetów Audytu (zakres podmiotowy – kto powinien je stosować i w jakim zakresie; najtrudniejsze do spełnienia wymogi; niespójności pomiędzy praktykami spółki a rekomendacjami KNF).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentują polityki wynagrodzeń (stałe i zmienne składniki wynagrodzeń w polityce; procedowanie polityki przed walnym zgromadzeniem; sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń), a następnie dyskutować będą na temat transakcji z podmiotami powiązanymi (system identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi; sposoby ustalania cen rynkowych; dokumentacja transakcji).

Trzecia część konferencji rozpocznie się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmiemy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Wydarzenie skierowane jest do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-12:00

BLOK I

 

Pewne i potencjalne zmiany w MAR

 • MAR-Light: jakie zmiany i od kiedy będą obowiązywały
 • Zakres dużej nowelizacji MAR
 • Kiedy i jakich zmian należy się spodziewać
 

Trudne informacje poufne

 • Negocjacje
 • Szacunki wyników
 •  Kto i kiedy powinien znaleźć się na liście insiderów
 

Rekomendacje KNF dot. Komitetów Audytu

 • Zakres podmiotowy – kto powinien je stosować i w jakim zakresie
 • Najtrudniejsze do spełnienia wymogi
 • Niespójności pomiędzy praktykami spółki a rekomendacjami KNF
12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30 BLOK II


Polityki wynagrodzeń

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń w polityce
 • Procedowanie polityki przed walnym zgromadzeniem
 • Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

 • System identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Sposoby ustalania cen rynkowych
 • Dokumentacja transakcji
 

System sygnalistów

 • Niezbędne elementy systemu sygnalistów
 • Minimalne i praktyczne sposoby ochrony sygnalistów
 • Modelowy proces obsługi zgłoszeń sygnalistów
13:30-14:00

Przerwa kawowa

14:00-15:00 BLOK III
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Identyfikacja beneficjentów w ramach grupy kapitałowej
 • Identyfikacja beneficjentów w strukturze akcjonariatu
 • Niespójności interpretacyjne, zagrożenia i sankcje
  Dematerializacja akcji
 • Niezbędne działania i harmonogram
 • Wyzwania przy sanowaniu nieścisłości w akcjonariatach spółek
 • Zagrożenia i sankcje

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6 maja 2020 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Spółki należące do SEG oraz Goście BDO Legal Łatała i Wspólnicy mogą wziąć udział w konferencji BEZPŁATNIE.

Pozostałe spółki giełdowe mogą wziąć udział w konferencji odpłatnie - 950 zł netto/osoba - bądź przystępując do Stowarzyszenia. Pierwszeństwo mają spółki SEG oraz Goście BDO Legal Łatała i Wspólnicy.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w sali.

Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu (zarówno w formie fizycznej jak i zdalnej) otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym wydarzeniu. Certyfikaty generowane są systemowo, zapisywane na indywidualnym koncie użytkownika (jako plik pdf), a na adres e-mail uczestnika, każdorazowo wysyłana jest informacja o przyznananiu certyfikatu. Certyfikat zawiera poniższe dane: Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę wydarzenia.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

0001_na_strone_www_small_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl


 

Ostatnia aktualizacja 24/03/2020
Podziel Się