Konferencja Export Finance II

Kategoria: 
Patronaty SEG
23/08/2011

Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Kancelaria Rödl & Partner mieli przyjemność zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji dotyczącej eksportu "EXPORT FINANCE II", która odbyła się 14 września br. w godz. 10:00-16:30 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 128, Budynek „C"). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych objęło patronatem to wydarzenie.

Celem konferencji była prezentacja możliwości rozwoju eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Kazachstanu, Uzbekistanu, Ukrainy i Wietnamu.

Dzięki uczestnictwu w konferencji Państwa firma:

 • zapoznała się ze specyfiką prezentowanych rynków (rozwiązania prawne, informacje nt. możliwości eksportu, praktyczne wskazówki dot. działalności na prezentowanych rynkach);
 • uzyskała możliwość nawiązania kontaktów przydatnych w działalności eksportowej;
 • zapoznała się z instrumentami finansowania i ubezpieczania eksportu i eksporterów, udostępnianymi przy wsparciu państwa polskiego przez BGK i KUKE.

Główne bloki tematyczne konferencji dotyczyły:

 • finansowych instrumentów dostępnych w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu oraz możliwości współpracy z zagranicznymi bankami w ramach przyznanych przez BGK limitów kredytowych na poszczególnych rynkach;
 • analizy otoczenia prawnego - podatki, cła, zakładanie firm - oraz oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach;
 • gwarancji eksportowych i produktów zarządzania ryzykiem w obrocie zagranicznym oraz produktów wsparcia transakcji na rynkach podwyższonego ryzyka;
 • wsparcia dla eksporterów, które może być udzielane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad;
 • informacji o funkcjonowaniu unii celnej Rosja - Białoruś - Kazachstan oraz prowadzenia obrotu handlowego na jej terytorium.

Prelegenci: poszczególne sesje prowadzili przedstawiciele:

 • Ambasady Kazachstanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Wietnamu;
 • Zagranicznych instytucji finansowych;
 • Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad;
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP;
 • Ministerstwa Gospodarki RP;
 • Departamentu Wspierania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych;
 • Kancelarii prawnych;
 • Organizacji zajmujących się promowaniem handlu zagranicznego.

Profil uczestników: polscy eksporterzy (prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi i handlowi).

Udział w konferencji był bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w seminarium było wypełnienie formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc była ograniczona.

Dodatkowe informacje o konferencji dostępne są również na stronie BGK.

Organizator
  logo_bank_gospodarstwa_krajowego_thumb17   
Patronat
   logo_ministerstwo_gospodarki_thumb175.jp  
Współorganizatorzy
 logo_kuke_thumb150.jpg logo_parp_0_thumb150.jpg  logo_rodl_and_partner_thumb150.jpg
 
Partner
   seg_0.jpg  
Ostatnia aktualizacja 01/08/2013
Podziel Się