Komunikat ws. implementacji ESEF

Kategoria: 
Prawo Krajowe
03/01/2020
Urząd KNF opublikował na stronie internetowej komunikat zawierający informacje o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem wymogów ESEF. W komunikacie poinformowano, że do przekazania raportów rocznych w nowym formacie będzie wykorzystywany dotychczasowy System ESPI, przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości raportów sporządzanych w formacie ESEF. Produkcyjne uruchomienie możliwości przekazywania raportów rocznych w nowym formacie poprzedzone zostanie testami z udziałem podmiotów zobowiązanych. Testy te będą przeprowadzane począwszy od 15 października 2020 roku. 
 
Dostosowanie do wymogów ESEF to początek budowy przez UKNF nowej platformy sprawozdawczej służącej do wymiany informacji, przyjaznej dla jej użytkowników oraz opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych. Jej wdrożenie planowane jest na drugą połowę 2022 r. 
Ostatnia aktualizacja 03/01/2020
Podziel Się