Komunikacja kryzysowa w relacjach inwestorskich - badanie

Kategoria: 
Projekty SEG
30/06/2015

30 czerwca br. ruszyło badanie "Komunikacja kryzysowa w relacjach inwestorskich" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z firmą doradztwa komunikacyjnego Martis CONSULTING (Edu Partner GPW – Dobre Praktyki). Partnerem projektu badawczego jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Video

Ankieta kierowana jest do Zarządów, Działów Relacji Inwestorskich oraz Działów Public Relations wszystkich spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ankieta to jeden z kluczowych elementów badania, którego zasadniczym celem jest ocena stanu przygotowania spółek giełdowych do reagowania na sytuacje kryzysowe.

To kontynuacja projektu przeprowadzonego wiosną 2013 r. Ankieta jest identyczna z tą, która wykorzystywana była w pierwszej edycji badania. Taka metodologia pozwoli na dokonanie analizy porównawczej i ocenę ewolucji podejścia do komunikacji kryzysowej w spółkach giełdowych, jaka zaszła w czasie ostatnich dwóch lat – zwłaszcza w obszarze ich przygotowania do zarządzania sytuacja kryzysową oraz stosowanych narzędzi komunikacji.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Przejdź do ankiety

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza on-line w terminie do 10 lipca br.


Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się