Już za tydzień VI Kongres Prawników SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
09/02/2015

17-18 lutego 2015 roku w Jachrance odbędzie się VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych. Podczas kongresu omawiane będą istotne zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Zostanie także przeprowadzone fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA”.

Pierwszego dnia zaplanowane są cztery sesje plenarne. W trakcie pierwszej sesji Wiceprezes SEG Dariusz Witkowski przedstawi najnowsze zmiany regulacyjne: nowe sankcje i obowiązki, raportowanie kwartalne, zmiany nabywania znacznych pakietów akcji czy niezbędne działania po stronie spółek.

Podczas drugiej sesji zostaną poruszone kwestie związane z nową architekturą raportowania spółek.  Piotr Biernacki – Prezes Zarządu NOBILI Partners zaprezentuje nowe regulacje dotyczące spółek giełdowych, harmonogram planowanych zmian i działania SEG minimalizujące ryzyka.

Trzecia sesja to temat raportowania danych finansowych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: ogólne standardy publikacji informacji, indywidualne polityki raportowania, czy możliwości egzekwowania samoregulacji. Gośćmi debaty będą Marcin Marczuk (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni), Danuta Pajewska (Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy), Michał Stępniewski (Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) oraz Marek Wodnicki (Dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skupią się między innymi na najczęstszych problemach na walnych w roku 2014 czy minimalizacji ryzyka destabilizacji WZA. Prowadzącym będzie Leszek Koziorowski (Wspólnik, Kancelaria GESSEL, Koziorowski), a uczestnikami będą: profesor UW Katarzyna Bilewska (Partner, Kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Dentons), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Andrzej Knap (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA) oraz Dariusz Witkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Podczas Kongresu Prawników SEG koncentrujemy się zawsze na zagadnieniach szczególnie istotnych dla służb prawnych spółek giełdowych. W tym roku ważną kwestią jest przygotowanie emitentów do rewolucyjnych zmian w raportowaniu. Skupimy się także na najnowszych problemach związanych z przygotowaniem do właściwego przebiegu WZA, które pod względem aspektów prawnych jest dosyć skomplikowane. Myślę, że dzięki symulacji walnego zgromadzenia łatwiej będzie zrozumieć jego przebieg. Natomiast w ramach warsztatów tematycznych uczestnicy będą mogli zapoznać się z najbardziej interesującymi z ich punktu widzenia zmianami w regulacjach dotyczących notowanych spółek – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. nowych regulacji upadłościowych, nowej ustawy o obligacjach i jej znaczenie dla emitentów, inwestorów oraz notowania obligacji, a także omówione zostaną systemy informatyczne na walnych zgromadzeniach.

Odbędzie się także dyskusja zamykająca kongres poświęcona Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW. Uczestnicy dyskusji: Rafał Garszczyński (Manager ds. PR, Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ABC Data), Agnieszka Gontarek (Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Magdalena Kopciejewska (Kierownik, Zespół Informacji Giełdowych, Biuro Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN) będą rozmawiać o wątpliwościach dotyczących rozumienia poszczególnych zasad kodeksu, wymogach raportowania w kontekście 3 poziomów dobrych praktyk oraz o zakresie odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawiei Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski,PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Akcjonariat Obywatelski oraz Komisja Nadzoru Finansowego objęły przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się