Jarosław Ostrowski

jaroslaw_ostrowski_male.jpgPrezes Invista Dom Maklerski S.A.
Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA

Ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego w szczególności z zakresu ofert papierów wartościowych.
Z rynkiem kapitałowym związany od roku 1996. Wieloletni pracownik, od roku 2005 Dyrektor Departamentu Emitentów urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uprzednio Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych związanych z regulacjami rynku kapitałowego.
W 2001 r. powołany na eksperta krajowego ds. rynków kapitałowych współpracującego z CeTO SA oraz Ministerstwem Gospodarki w ramach rządowego programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002”.
Wykładowca: - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości (2003-2004),  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych (2001 –2004). Autor wielu publikacji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz emisją papierów dłużnych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Ostatnia aktualizacja 11/02/2014
Podziel Się