Jakub Pitera

medium_klgates_jakub_pitera.jpgPracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się prawem spółek, bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, fuzjami i przejęciami (w tym również zakładów ubezpieczeń), przygotowywaniem IPO oraz zagadnieniami związanymi z obrotem papierami wartościowymi. Jego doświadczenie obejmuje również postępowania przed organami administracji publicznej (Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego).

Ostatnia aktualizacja 05/09/2014
Podziel Się