Jak zdobyć inwestorów

Kategoria: 
Prasa o nas
24/10/2013

"Podsumowując, raportowanie czynników ESG będzie miało coraz istotniejszy wpływ na wycenę spółek – tak z przyczyn regulacyjnych, jak i zwiększającej się świadomości inwestorów. Antycypując te zmiany Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, wspólnie z Crido Business Consulting oraz GES, rozpoczęło w ubiegłym roku program analizy wszystkich notowanych spółek (w tym na rynku NewConnect) pod kątem przejrzystości ujawniania danych z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Kiedy patrzymy na wyniki badania, nadal widać, że jest wiele do zrobienia. Jedynie 5 proc. spółek raportuje na poziomie zadowalającym dane z obszaru środowiska naturalnego, a tylko 3 proc. ujawnia wartościowe dla odbiorców wskaźniki społeczne. Natomiast wysoki poziom raportowania można zaobserwować w obszarze ładu korporacyjnego, gdzie aż 97 proc. polskich spółek giełdowych publikuje informacje. Wyrażam nadzieję, że długofalowa realizacja tego projektu stworzy realną przewagę konkurencyjną polskiego rynku kapitałowego – w sytuacji, kiedy inwestorzy instytucjonalni w coraz większym stopniu zachęcani będą do inwestowania społecznie odpowiedzialnego, rynek polski będzie dla nich idealnym miejscem, gdzie świadomość emitentów na temat raportowania danych pozafinansowych będzie na wysokim poziomie, co powinno przełożyć się na napływ kapitału i podniesienie wyceny spółek.

Zakończono II edycję badania „Analiza ESG spółek w Polsce” przeprowadzonego przez SEG, Crido Business Consulting oraz GES, w ramach którego zweryfikowano 865 spółki (w tym z NewConnect). Analizę dokonano w oparciu o publicznie dostępne dane, przy wykorzystaniu metodologii uwzględniającej tzw. czynniki ESG, tj. Environment (ochrona środowiska), Social (kwestie społeczne) oraz Governance (ład korporacyjny). Wyniki podsumowano w publikacji „Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej” (dostępne na stronie www.seg.org.pl/esg)."

Artykuł Mirosława Kachniewskiego "Jak zdobyć inwestorów" Parkiet (2013.10.24, str.: 19) oraz na stronie blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 22/11/2013
Podziel Się