Jak zapobiegać sporom korporacyjnym?

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
24/09/2014

W jakich sytuacjach spółka nie powinna dopuścić akcjonariusza do udziału w WZA? Kiedy pojawia się konflikt wymogów w przypadku pełnienia  przez jedną osobę kilku funkcji w różnych spółkach w grupie? Z jakich powodów może dojść do zaskarżenia uchwał WZA? Afera taśmowa a rynek kapitałowy - jak reagować na publikowanie nielegalnych podsłuchów lub inne próby przejęcia informacji poufnych? Odpowiedź na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy IV Forum Sporów Korporacyjnych, które odbędzie się  30 września 2014.

Konferencję rozpocznie debata na temat prawa do udziału w WZA. Eksperci zastanowią się jakie są przesłanki niedopuszczenia akcjonariusza do udziału w WZA i jakie konsekwencje dla spółki rodzi taka decyzja oraz przedstawią ciekawe przypadki, które wystąpiły na rynku polskim.   

„Przygotowując WZA spółka musi przejść przez proces weryfikacji akcjonariuszy, którzy mogą w walnym uczestniczyć. W określonych przypadkach takich jak np. ewidentne naruszenie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji, zarząd staje przed trudnym wyborem czy dopuścić danego akcjonariusza do udziału w walnym. Nieuzasadnione uniemożliwienie udziału akcjonariusza może mieć bardzo przykre konsekwencje, z kolei jego nieuprawniony udział może powodować jeszcze większe perturbacje dla spółki. Podczas konferencji będziemy rozmawiać o tego typu przypadkach i różnych sposobach postępowania, które pomogą ustrzec się spółce przed ewentualnym unieważnieniem walnego” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Podczas konferencji zostanie również omówiony temat zaskarżania uchwał WZA. Prelegenci zastanowią się jak zagwarantować dochowanie należytej staranności po stronie spółki, kiedy wierzyciele mogą kwestionować uchwały oraz jakie osoby nieobecne na WZA mogą wnieść zastrzeżenia do uchwał.

Walne zgromadzenia spółek publicznych są niezmiennie podstawowym forum sporów pomiędzy akcjonariuszami spółek. Prawidłowe przygotowanie przez zarząd walnego zgromadzenia spółki, ale także prawidłowe przygotowanie się akcjonariuszy do zgromadzenia stanowi warunek, aby konflikty związane z jego przebiegiem nie paraliżowały obrad tego kluczowego dla spółki organu. Jednocześnie jednak należy sobie zdawać sprawę, że w ostatnim czasie orzeczenia sądów i przypadki z praktyki walnych zgromadzeń znacząco poszerzyły potencjalne możliwości kwestionowania uchwał i weryfikowania ich prawidłowości. W szczególności, utrwaliła się nowa, istotna kategoria podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał i to z powołaniem się na zewnętrzny wobec spółki interes prawny- wierzycieli, którzy uzyskali zajęcie praw z akcji.  – argumentuje prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Dentons.

Kolejnym ważnym zagadnieniem omówionym na forum będzie specyfika odpowiedzialności władz w grupie kapitałowej. Uczestnicy debaty rozważą kiedy dochodzi do konfliktu wymogów w przypadku pełnienia funkcji w różnych spółkach w grupie, jakie są metody zarządzania konfliktem interesów oraz jaka potencjalna odpowiedzialność karna i cywilna ciąży na członkach władz spółki.

„W polskim porządku prawnym brak jest regulacji zasad działania grup kapitałowych. Istniejące przepisy, nakazując członkom organów spółek działanie wyłącznie w najlepszym interesie spółki, regulują funkcjonowanie spółek handlowych tak, jak gdyby były one samowystarczalne i funkcjonowały w oderwaniu od wspólników. Tymczasem członkowie zarządów i rad nadzorczych muszą na co dzień uwzględniać interesy grup kapitałowych w związku z pozyskiwaniem finansowania, cash poolingiem, procesami wspólnego zaopatrzenia i sprzedaży, ujednolicaniem procedur oraz szeregiem innych analogicznych sytuacji. Pojęcie najlepszego interesu spółki należy zatem rozumieć szeroko, z uwzględnieniem powiązań kapitałowych, tak by przepisy prawa nadawały się do prawidłowego zastosowania” – mówi Krzysztof Libiszewski, wspólnik, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Na koniec spotkania zostanie poruszony temat niezwykle gorący i na czasie: afera taśmowa a rynek kapitałowy. Będzie mowa o tym jak spółka powinna zareagować w przypadku publikowania nielegalnych podsłuchów, jak może bronić się przed nielegalnymi próbami przejęcia poufnych informacji i w konsekwencji jakie działania podjąć w celu ochrony danych.

„Tzw. „afera taśmowa”, czy problem taśm, zawierających nagrania dokonane bez wiedzy osób nagrywanych, to nie tylko paliwo dla dziennikarzy i partyjnych polityków do trzepania piany. To istotne ryzyko dla każdej organizacji, w której pragmatyka działania i realizowania celów organizacji, sprzyja przenoszeniu pewnych dyskusji i spotkań w przestrzeń publiczną, a jednocześnie ochrona interesu tej organizacji nakazuje zachowanie daleko idącej dyskrecji. W historii rynku kapitałowego ostatnich lat podsłuchane informacje czy treść prywatnych spotkań stawały się istotnym problemem. Dlatego nie jest całkiem „od rzeczy” abyśmy także w tym gronie o tym porozmawiali” – argumentuje Andrzej Mikosz, Partner, Radca Prawny, K&L Gates.

Konferencja jest skierowana do działów prawnych, biur zarządu, osób odpowiedzialnych za organizację walnych zgromadzeń  w spółce.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, kancelaria Dentons, kancelaria K&L Gates, kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Partnerem technologicznym jest firma Unicomp-WZA.

Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl


 
Dodatkowe informacje:
Magdalena Raczek- Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Ostatnia aktualizacja 01/10/2014
Podziel Się