IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną (transmisja online)

Opis

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na doroczną, dwudniową konferencję "IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną", która odbędzie się 20-21 listopada 2019 roku w Warszawie:

 • 20 listopada (I DZIEŃ) w godz. 10:30-17:00 - Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, II piętro)
 • 21 listopada (II DZIEŃ) w godz. 9:30-15:30 - Sala Kinowa, Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12, wejście A-D, poziom -1) UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI.

Partnerem Forum jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Pierwszy dzień wydarzenia podzielony będzie na trzy bloki tematyczne. Otwierająca sesja dotyczyć będzie praktycznego stosowania regulacji i możliwości zmian, w ramach której omówimy takie zagadnienia, jak: rewizja MAR z perspektywy UE (możliwe zmiany MAR; zakres podmiotów/rynków objętych zmianami; planowany harmonogram działań legislacyjnych), rewizja MAR z perspektywy uczestników rynku (postulaty poszczególnych grup uczestników rynku; możliwy wpływ na koszty/bezpieczeństwo inwestorów; poziom zrozumienia proponowanych rozwiązań) oraz polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym (stosowane środki nadzorcze; najczęstsze przyczyny sankcji; wnioski wypływające z uzasadnień).

W drugim bloku omówimy dostęp do ważnych informacji, koncentrując się na kwestiach dotyczących zarządzania informacją w grupie kapitałowej (dostęp do informacji spółek-córek; agregacja danych a powstawanie informacji poufnej; lista dostępu w grupie kapitałowej); przekazywania ważnych informacji wybranym odbiorcom (bankom na potrzeby rozpatrywania wniosków kredytowych; inwestorom na potrzeby due dilligence; większościowemu akcjonariuszowi). Na koniec tej części przedstawimy case study - prowadzenie listy dostępu (kiedy tworzymy listę; kto powinien być na liście; wady i zalety listy stałego dostępu).

Trzecia sesji spotkania obejmować będzie problematykę transakcji instrumentami powiązanymi z emitentem. Zaproszeni eksperci  omówią nieintuicyjne transakcje menedżerów („nie-transakcje” podlegające notyfikacji; programy akcji/opcji menedżerskich; transakcje warunkowe jako informacja poufna), a na koniec pierwszego dnia zaprezentują dokonywanie transakcji menedżerów/osób powiązanych (nowy mechanizm raportowania; definiowanie okresów zamkniętych; transakcje osób powiązanych w okresach zamkniętych).

Struktura drugiego dnia Forum będzie podobna i składała się z trzech bloków tematycznych. W pierwszym module omówione zostaną nowe rodzaje informacji poufnej. Dyskutować będziemy o niefinansowej informacji poufnej (rosnące znaczenie informacji niefinansowych; potencjalny zakres niefinansowych informacji poufnych; przykłady) oraz ewolucji cenotwórczości finansowej informacji poufne (zakres danych finansowych stanowiących potencjalnie informację poufną; poziom pewności/agregacji a wymóg raportowania; finansowa informacja poufna a okresy zamknięte).

W drugim bloku (opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach) prelegenci przeanalizują brak opóźnienia informacji o negocjacjach  (negocjacje mało ważne stają się bardzo ważne; negocjacje były mało ważne, ale rynek ocenił jako bardzo ważne; możliwe konsekwencje braku opóźnienia) oraz opóźnienie informacji o negocjacjach (pomyślne zakończenie negocjacji; negocjacje bardzo ważne stają się mało ważne; rozmycie się negocjacji).

W ostatniej części poruszymy zagadnienia związane z podnoszeniem poziomu przejrzystości.

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Program

 

DZIEŃ I - 20 LISTOPADA 2019 (ŚRODA)

SALA NOTOWAŃ, GPW W WARSZAWIE

10:30-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

 

BLOK I: Praktyczne stosowanie regulacji i możliwości zmian

11:00-11:30 Rewizja MAR z perspektywy UE
 • Możliwe zmiany MAR
 • Zakres podmiotów/rynków objętych zmianami
 • Planowany harmonogram działań legislacyjnych
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:30-12:00 Rewizja MAR – postulowane zmiany 1
 • Definicja informacji poufnej
 • Opóźnianie publikacji informacji poufnej
 • Skup akcji własnych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:00-12:30 Polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym
 • Stosowane środki nadzorcze
 • Najczęstsze przyczyny sankcji
 • Wnioski wypływające z uzasadnień
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
12:30-13:00 Przerwa kawowa
 

BLOK II: Transakcje instrumentami powiązanymi z emitentem

13:00-13:30 Nieintuicyjne transakcje menedżerów
 • „Nie-transakcje” podlegające notyfikacji
 • Programy akcji/opcji menedżerskich
 • Transakcje warunkowe jako informacja poufna
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal
13:30-14:00

Rewizja MAR – postulowane zmiany 2

 • Transakcje menedżerów
 • Listy insiderów, menedżerów i osób powiązanych
 • Sankcje
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:00-14:30

Przerwa kawowa

 

BLOK III: Dostęp do ważnych informacji

14:30-15:00

Zarządzanie informacją w grupie kapitałowej  

 • Dostęp do informacji spółek-córek
 • Agregacja danych a powstawanie informacji poufnej
 • Lista dostępu w grupie kapitałowej
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Duda, Partner, Radca Prawny, BDO Legal

15:00-15:30

Przekazywanie ważnych informacji wybranym odbiorcom

 • Bankom na potrzeby rozpatrywania wniosków kredytowych
 • Inwestorom na potrzeby due dilligence
 • Większościowemu akcjonariuszowi

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Bogacz, Radca Prawny, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy

15:30-16:00

Prowadzenie listy dostępu – case study

 • Kiedy tworzymy listę
 • Kto powinien być na liście
 • Wady i zalety listy stałego dostępu
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
16:00-17:00

Lunch

 

DZIEŃ II - 21 LISTOPADA 2019 (CZWARTEK)

SALA KINOWA, Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa

09:30-09:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:55-10:00

Otwarcie konferencji

 

BLOK I: Nowe rodzaje informacji poufnej

10:00-10:30

 Niefinansowa informacja poufna

 • Rosnące znaczenie informacji niefinansowych
 • Potencjalny zakres niefinansowych informacji poufnych
 • Przykłady
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wróblewski, Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy
10:30-11:30

Ewolucja cenotwórczości finansowej informacji poufnej

 • Zakres danych finansowych stanowiących potencjalnie informację poufną
 • Poziom pewności/agregacji a wymóg raportowania
 • Finansowa informacja poufna a okresy zamknięte
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
11:30-12:00 Przerwa kawowa
 

BLOK II: Opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach

12:00-12:30

Brak opóźnienia informacji o negocjacjach

 • Negocjacje mało ważne stają się bardzo ważne
 • Negocjacje były mało ważne, ale rynek ocenił jako bardzo ważne
 • Możliwe konsekwencje braku opóźnienia
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Iwona Gębusia, Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
12:30-13:00

Opóźnienie informacji o negocjacjach

 • Pomyślne zakończenie negocjacji
 • Negocjacje bardzo ważne stają się mało ważne
 • Rozmycie się negocjacji
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ryszard Manteuffel, Partner, Deloitte Legal
13:00-13:30

Przerwa kawowa

 

BLOK III: Podnoszenie poziomu przejrzystości

13:30-14:00

Konsekwencje nieprzejrzystego akcjonariatu

 • Niespodzianki na WZA
 • Przejrzystość akcjonariatu a możliwość wykonywania prawa głosu
 • Interpretacja nadzorcy względem parkowania akcji
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dorota Szlachetko-Reiter, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal
14:00-14:30

Sanowanie nieścisłości w akcjonariacie    

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Możliwości identyfikacji łańcucha powiązań
 • Struktura akcjonariatu jako informacja poufna
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide
14:30-15:30 Lunch

Partnerzy

 Partner
gpw_pl_cmyk_small.jpg
Partner Technologiczny
logo_unicomp_w_krzywych_small.jpg
Patroni Medialni
pap_biznes_small_www.jpg relacje_inwestorskie.png rz_logo_male.jpg
logo_stockwatch.png   strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Udział

Osoby, które nie dokonały rejestracji na konferencję w terminie, prosimy o kontakt z Biurem SEG (biuro@seg.org.pl).

ZASADY UDZIAŁU:

Spółki należące do SEG mogą wziąć udział w konferencji BEZPŁATNIE.

Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział w Forum odpłatnie (zgodnie z poniższym cennikiem), bądź przystępując do Stowarzyszenia.

 • I DZIEŃ (20 listopada 2019 roku) - 1300 zł netto/osoba
 • II DZIEŃ (21 listopada 2019 roku) - 1000 zł netto/osoba
 • I i II DZIEŃ (20/21 listopada 2019 roku) - 1950 zł netto/osoba

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku bardzo dużego zainteresowania konferencją mogą nastąpić ograniczenia udziału większej ilości osób z jednej spółki. Pierwszeństwo mają spółki SEG.

Uczestnictwo możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali Konferencyjnej.

Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu (zarówno w formie fizycznej jak i zdalnej) otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym wydarzeniu. Certyfikaty generowane są systemowo, zapisywane na indywidualnym koncie użytkownika (jako plik pdf), a na adres e-mail uczestnika, każdorazowo wysyłana jest informacja o przyznananiu certyfikatu. Certyfikat zawiera poniższe dane: Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę wydarzenia.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej.

Transmisja

Transmisję on-line przeprowadzi Unicomp-WZA

unicomp_7.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Wydarzenia:

ag_www_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl

 

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl Ostatnia aktualizacja 20/11/2019
Podziel Się