IR’owcy spółek giełdowych dyskutowali o komunikacji kryzysowej na V Kongresie Relacji Inwestorskich SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
07/06/2013

Komunikat prasowy, 7.06.2013

Coroczne spotkanie przedstawicieli działów relacji inwestorskich, które odbyło się 5-6 czerwca br. w Ossie, było okazją do debaty o tym, jak emitenci giełdowi powinni komunikować się w sytuacjach kryzysowych. Na Kongresie rozmawiano również m.in. o ewolucji działów RI, cyfrowej strategii spółki giełdowej, komunikacji z inwestorami oraz współpracy spółek z mediami.

 „Co roku podczas Kongresu skierowanego do IR’owców staramy się omawiać istotne tematy wpływające na budowanie strategii komunikacji spółki z otoczeniem giełdowym. Kongres jest niepowtarzalną okazją dla przedstawicieli działów RI do omówienia w gronie wybitnych specjalistów i praktyków bieżących problemów z którymi się spotykają w codziennej pracy” - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Kongres rozpoczęła dyskusja panelowa na temat pożądanego zakresu raportowania w sytuacji kryzysowej. Następnie zaprezentowano  jak ewoluują działy RI w spółkach, jak należy kształtować cyfrową strategię spółki giełdowej oraz jaki jest wpływ komunikacji spółki skierowanej do akcjonariuszy i inwestorów na jej kapitalizację.

Część merytoryczną pierwszego dnia uwieńczyła debata na temat współpracy między spółką, a mediami w sytuacjach kryzysowych i na co dzień. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Martis Consulting dotyczących komunikowania się spółek w sytuacjach kryzysowych.Większość z około 120 przebadanych spółek jako największe źródło niepokoju wymieniało nagłe pogorszenie wyników finansowych, czarny PR, kary administracyjne czy oskarżenia kierowane przez organy ścigania pod adresem kluczowych pracowników.

„Jak wynika z przeprowadzonego badania niestety wciąż nie wszystkie spółki giełdowe posiadają procedury i zespoły kryzysowe. Równocześnie większość badanych spółek szacuje, że jest w stanie zareagować na kryzys najpóźniej w ciągu 4 godzin w godzinach pracy i w ciągu 12 godzin po tych godzinach.   – dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Na kongresie odbyła się również ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu Złota Strona Emitenta VI oraz rankingu EXTEL EUROPE 2013.

Laureatami konkursu Złota Strona Emitenta VI zostali: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (kategoria: spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40), COMARCH SA (kategoria: spółki należące do indeksu sWIG80), CENTRUM MEDYCZNE ENEL- MED SA (kategoria: spółki notowane na GPW nie należące do indeksów sWIG80, mWIG40 i WIG20), LUG SA (kategoria: spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect), CINEMA CITY INTERNATIONAL SA (kategoria: spółki zagraniczne notowane na GPW, w tym na rynku NewConnect). Nagrodę specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową otrzymała spółka EGB Investments SA. Bank Millennium został laureatem Nagrody specjalnej Instytutu Rynku Kapitałowego - WSE Research SA  w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

W ramach rankingu EXTEL EUROPE 2013 zostały nagrodzone polskie spółki giełdowe oraz osoby najlepiej prowadzące relacje inwestorskie. W kategorii spółek z indeksu WIG20 nagrodę otrzymała Polska Grupa Energetyczna SA, a wśród spółek średnich i małych został nagrodzony Alior Bank SA. Pan  Przemysław Wasilewski z PGE SA został wyróżniony jako osoba najlepiej prowadząca relacje inwestorskie w Polsce.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty tematyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich. Przedstawione zostały także najczęstsze przypadki naruszania obowiązków informacyjnych przez spółki.

Podczas Kongresu odbył się również Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, którego uczestnicy zbierali środki na edukację ekonomiczną młodzieży w ramach programu „Zarządzanie firmą”, prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczestnicy przebiegli łącznie 156 osobokilometrów, dzięki czemu w projekcie „Zarządzanie firmą” będzie mogło uczestniczyć ponad 5 tysięcy uczniów.

Patronat Honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Merytorycznym Komisji Nadzoru Finansowego. Gospodarzami Kongresu są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Kancelaria Dentons, GPW Media,  Message, Polska Agencja Prasowa, Unicomp-WZA  oraz PKN ORLEN.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się