Interpretacja Zasady IV.8 DPSN

Kategoria: 
Regulacje
17/03/2008

W wyniku działań SEG Giełda Papierów Wartościowych dokonała interpretacji Zasady IV.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W związku z licznymi zapytaniami i postulatami dotyczącymi interpretacji Zasady IV.8 DPSN, mówiącej o rotacji audytora w spółce publicznej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystąpiło do Giełdy Papierów Wartościowych o wyjaśnienia i podjęcie stosownych działań. Poniżej przedstawiamy treść pisma wystosowanego przez Panią Beatę Stelmach, Prezes SEG, oraz uzyskaną odpowiedź.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie podejmować dalsze działania celem wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, zaś w najbardziej uzasadnionych przypadkach dążyć do zmiany ich zapisów.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/07/2013
Podziel Się