Instytut Rynku Kapitałowego - "Obowiązki informacyjne dla zaawansowanych"

Kategoria: 
Patronaty SEG
17/03/2015

Instytut Rynku Kapitałowego zaprasza na szkolenie „Obowiązki informacyjne dla zaawansowanych”, które odbędzie się już 31 marca 2015 roku.

Spółki SEG mają 50% zniżki od ceny podstawowej (zniżki nie łączą się).


Przedmiotem szkolenia „Obowiązki informacyjne dla zaawansowanych” jest omówienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szkolenie jest adresowane do osób wyznaczonych w Spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Główne bloki tematyczne:

 • Aktualizacja informacji nt. postępu prac legislacyjnych
 • Jak już teraz przygotować Spółkę i Zarząd do nadchodzących zmian?
 • Regulacje wewnętrzne - wzrost znaczenia w erze nowych przepisów
 • Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnych
 • Wywiad kontra raport
 • Mniej przepisów a wyższe kary
 • Evergreen: raportowanie nt. prowadzonych negocjacji, zawierania umów, realizacji kontraktów długoterminowych
 • Raporty kwartalne: niech jeszcze zabłyszczą nim (o ile) odejdą
 • Podsumowanie działalności KNF w 2014 r. Kierunki i obszary nadzoru

Szczegóły:

 • Cena szkolenia: 1090 PLN netto, 990 PLN netto - każda kolejna osoba z tej samej spółki/ Spółki SEG mają 50% zniżki od ceny podstawowej (zniżki nie łączą się)
 • Data: 31 marca 2015 roku, Warszawa
 • Lunch oraz przerwy kawowe wliczone w cenę szkolenia
 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa
 • Szkolenie odbywa się w godzinach: 9:00 - 16:30

Zgłoszenia:
http://gpwirk.pl/kursy/artykul/obowiazki_informacyjne_rynek_regulowany

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku małej ilości dokonanych zgłoszeń. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.

Ostatnia aktualizacja 18/03/2015
Podziel Się