Informacja o wejściu w życie przepisów

Kategoria: 
Prawo Krajowe
16/07/2020

W dniu 23 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy Tarczy 4.0 (art. 58) przewidujące dodatkową kontrolę administracyjną procesów przejęć spółek publicznych przez inwestorów pochodzących z niektórych krajów. Przepisy te wprowadzają do ustawy o kontroli niektórych inwestycji obowiązek zawiadomienia UOKiK o zamiarze nabycia albo nabyciu akcji reprezentujących 20% oraz 40% głosów w spółkach publicznych (niezależnie od branży) oraz w podmiotach funkcjonujących w branżach strategicznych. Procedurze tej miały by być poddani inwestorzy spoza UE/EOG/EOCD, w odniesieniu do przedsiębiorców, których roczne przychody wynoszą powyżej 10 mln euro.

Wprowadzona Tarczą 4.0 procedura składa się z dwóch faz. Trwającego max. 30 dni, wstępnego postępowania sprawdzającego, które ma służyć rozdzieleniu spraw na: niewymagające dalszych czynności kontrolnych i wymagających takich czynności. Właściwe postępowanie kontrolne, które może trwać nawet 120 dni, wzorowane jest na mechanizmach istniejących już w ustawie o kontroli niektórych inwestycji. W opinii SEG objęcie tą procedurą spółek publicznych nie pomoże znajdującemu się w trudnej sytuacji polskiemu rynkowi kapitałowemu i jednocześnie nie znajduje uzasadnienia w celach, które wskazane są w tej regulacji (ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego).

Ostatnia aktualizacja 16/07/2020
Podziel Się