Inauguracja IV edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 2010

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
19/05/2010

Warszawa, 19 maja 2010 roku
INFORMACJA PRASOWA

W dniu 19 maja 2010 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zainaugurowało IV edycję Konkursu Złota Strona Emitenta, w którym wyłonione zostaną najlepsze witryny internetowe spółek giełdowych 2010 roku. Stowarzyszenie przekazało wszystkim spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regulamin, harmonogram oraz informacje nt. Złotej Strony Emitenta 2010.

Celem Konkursu jest promocja stron internetowych spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikowania się emitenta z inwestorami, akcjonariuszami oraz środowiskiem biznesowym.

W tegorocznej, czwartej już edycji Konkursu Złota Strona Emitenta, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zdecydowało się utworzyć nową kategorię konkursową, adresowaną do zagranicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect).

Do udziału w Konkursie zakwalifikowane zostaną strony internetowe wszystkich spółek, których akcje będą notowane na GPW w Warszawie w dniu 1 lipca 2010 roku. Witryny internetowe będą oceniane w ramach 5 kategorii konkursowych:

  1. polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40
  2. polskie spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80
  3. polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów giełdowych
  4. polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect
  5. wszystkie zagraniczne spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie, również na rynku NewConnect

Najlepsze strony internetowe będą wyłaniane w 3 kolejnych etapach Konkursu. Celem I etapu (1 lipca – 3 sierpnia) będzie wyłonienie 10 witryn o najlepszej punktacji w każdej kategorii. Strony internetowe będą oceniane według formularza zawierającego 8 pytań zamkniętych, którym przypisano odpowiednią wagę punktową (szczegóły w Regulaminie Konkursu oraz na stronie www.zse.seg.org.pl).

„Czwarta edycja Konkursu Złota Strona Emitenta uwzględnia doświadczenia wynikające z analizy przebiegu Konkursu w ubiegłych latach oraz zmieniające się potrzeby inwestorów. W roku bieżącym kryteria oceny w pierwszym etapie zostały wzbogacone o wykorzystanie nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami typu: czat, blog korporacyjny, uczestnictwo w portalach społecznościowych, a także umieszczanie transmisji video na stronach www lub odnośników do materiałów video” – mówi Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W II etapie (5 sierpnia – 5 września) Jury Konkursu złożone ze specjalistów w 8 dziedzinach - po 4 osoby w poszczególnym kryterium - wyłoni 3 nominatów w każdej kategorii. W tej części Konkursu pojawi się nowe kryterium „informacje dla inwestorów odnośnie nowych zasad WZA”, związane z ze zmianami w kodeksie spółek handlowych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń.

III etap Konkursu (7 września – 30 września) będzie polegał na wyłonieniu 5 laureatów spośród 15 nominowanych stron. Wyboru dokona Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy w dziedzinach takich jak: grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie.

Ogłoszenie wyników Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 oraz wręczenie nagród nastąpi podczas V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG, w dniu 1 października 2010 roku.

„Poprzez organizację Konkursu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jako organizacja ekspercka wspiera działania służące lepszej komunikacji z inwestorami i innymi uczestnikami obrotu giełdowego. Naszą misją jest dążenie do szerzenia wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego oraz nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce” – podsumowuje Beata Stelmach.

Szczegółowe omówienie zasad Konkursu oraz prezentacja raportu „Wpływ Konkursu na komunikację spółki notowanej z otoczeniem”, opracowanego na podstawie Konkursu Złota Strona Emitenta zrealizowanego w 2009 roku, odbędą się podczas II Kongresu Relacji Inwestorskich SEG w dniach 26-27 maja 2010 roku. Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu będzie poruszenie zagadnień dotyczących komunikacji z analitykami i inwestorami. Informacje nt. Kongresu Relacji Inwestorskich są dostępne na stronie www.seg.org.pl

Patronat nad Konkursem Złota Strona Emitenta 2010 objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Grupa Etendard. Patronat medialny sprawują: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Polska Agencja Prasowa, Miesięcznik Kapitałowy, Computerworld, Radio PIN, Onet.pl, TCN CNBC Biznes.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta 2010 są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl
 
Kontakt dla mediów:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 509 357 280, 0 22 826 26 89

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się