II Konferencja Międzynarodowa „Rynek obligacji Polski”

Kategoria: 
Patronaty SEG
26/09/2013

logo_polish_bond_market.jpg15 października 2013 roku odbędzie się II Konferencja Międzynarodowa „Rynek obligacji Polski”. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli instytucji państwowych, emitentów, polskich i międzynarodowych banków inwestycyjnych, domów maklerskich, agencji ratingowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Stowarzyszenie objęło patronat nad wydarzeniem.

Na konferencji zostaną poruszone takie tematy jak: globalizacja polskiego rynku kapitałów, właściwości strategii kraju w zarządzaniu długiem skarbowym, realizacja polityki pieniężnej, problemy reformowania systemu finansowego itp. Osobne panele poświęcone kwestiom korporacyjnego finansowania dłużnego, profesjonalnego zarządzania portfelem obligacji i najbardziej istotnym ryzykom rynku dłużnego Polski.

Koszt udziału: 900 złotych
Dla członków SEG - 50% zniżki


Więcej informacji na stronie  konferencji: http://cbonds-congress.com/events/175/?l=2

Ostatnia aktualizacja 26/09/2013
Podziel Się