Identyfikacja akcjonariuszy

Kategoria: 
Regulacje
03/09/2020

W dniu 3 września 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi implementujące Dyrektywę SRD II. Wprowadzają one uprawnienie do pozyskiwania przez spółki, których co najmniej 1 akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym (spółki giełdowe) informacji umożliwiających ustalenie tożsamości wszystkich akcjonariuszy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Uprawnienie to będzie realizowane za pośrednictwem KDPW lub firm inwestycyjnych i banków. W przypadku KDPW, będzie on pozyskiwał informacje od swoich uczestników i następnie przekazywał spółce. Zakres danych otrzymywanych przez spółkę będzie bardzo szeroki i obejmuje nawet PESEL i dane adresowe akcjonariuszy.
Znowelizowana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza również regulacje dotyczące komunikacji spółek giełdowych z akcjonariuszami. Przepisy te umożliwiają przesyłanie przez spółki giełdowe (za pośrednictwem firm inwestycyjnych, banków lub KDPW) informacji, które spółki te, zgodnie z przepisami prawa, udostępniają swoim akcjonariuszom.
Powyższe regulacje mają poprawić komunikację między spółkami giełdowymi a ich akcjonariuszami w celu ułatwienia im wykonywania swoich praw i zaangażowania w sprawy spółki. Sposób identyfikacji akcjonariuszy jak również komunikacja spółki giełdowej z pośrednikiem oraz pośrednika z akcjonariuszem jest ściśle określony przez Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212.
Szczegółowe informacje o tych regulacjach dostępne na stronie internetowej w zakładce Kalendarium regulacyjne SEG

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 03/09/2020
Podziel Się