HR'owcy spółek giełdowych o roli zarządzania zasobami ludzkimi w budowaniu strategii firmy

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
14/03/2013

Warszawa, 14 marca 2013 roku
INFORMACJA PRASOWA

II Kongres Human Resources Spółek Giełdowych SEG był okazją dla przedstawicieli działów zarządzania zasobami ludzkimi emitentów giełdowych do wymiany doświadczeń i przedyskutowania bieżących trendów. Tematem Kongresu, który odbył się 12-13 marca 2013 roku w Ossie, było zarządzanie zasobami ludzkimi w spółce giełdowej w warunkach niepewności.

Kongres rozpoczęło wystąpienie pani Marzeny Herzig, Psychologa Reprezentacji Polski Siatkarzy - Wicemistrzów Świata 2006, która podzieliła się z uczestnikami doświadczeniami na temat trudności w budowaniu i prowadzeniu zespołu. Pierwszego dnia w ramach dwóch dyskusji panelowych rozważano temat znaczenia aspektów psychologicznych w zarządzaniu kadrami i zmianami, a także debatowano o możliwościach ograniczenia kosztów pracy poprzez zwiększenie efektywności.

Działy HR sprawują niezwykle odpowiedzialną rolę w firmie, ponieważ to one odpowiadają zazwyczaj za budżet na wynagrodzenia, proces rekrutacji, kształtowanie polityki motywacyjnej, szkolenia, komunikację wewnętrzną i wiele innych zadań. Wszystkie te funkcje są bardzo istotne, bo od tego jak są wypełniane zależy nastawienie pracowników do firmy. Dział HR powinien być z jednej strony „czujnikiem” nastrojów panujących wśród pracowników i na bieżąco na te nastroje reagować, z drugiej strony HR’owcy muszą twardo pilnować budżetu wynagrodzeń i proponować optymalne dla firmy rozwiązania. Uczestniczy Kongresu mieli okazją porozmawiać, jak kształtować politykę zarządzania kadrami w obliczu przedłużającego się kryzysu gospodarczego z którym muszą walczyć firmy, jak pogodzić motywację pracowników z optymalizacją kosztów i efektywnością. - Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Drugiego dnia w czasie zajęć praktycznych w formie warsztatów poruszono takie tematy jak:

  • Psychologia zmiany - wpływ typów osobowych na reakcję na zmiany, zarządzanie oporem wobec zmian i motywacja do zmiany z uwzględnieniem różnych typów osobowych.
  • Zarządzanie zmianą jako kompetencja organizacji – zwiększanie otwartości pracowników na zmiany i ułatwianie wdrażania dzięki prostym, systemowym rozwiązaniom integrującym działania HR, biznes i zarządzanie projektami.
  • Globalny program motywacyjny – czy sprawdzi się w Polsce?
  • Metody pomiaru efektywności organizacyjnej, sposoby optymalizacji – przygotowanie planu B w niepewnych czasach.
  • Dlaczego nie tak łatwo stworzyć team? Dynamika zespołów menedżerskich w czasach trudnych i nie tylko.
  • Niestandardowe formy zatrudnienia – narzędzie ochrony przed zmienną koniunkturą.
  • Psychologia motywacji: mechanizmy prokrastynacji i metody przeciwdziałania.
  • Współpraca ze związkami zawodowymi w świetle uchwały Sądu Najwyższego w sprawie zakazu żądania ujawnienia listy członków związków zawodowych. Zmiana Kodeksu Pracy w zakresie przedłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy.
  • Optymalizowanie kosztów wynagrodzeń na wybranych przykładach. Zmiana struktury wynagrodzeń, nowe versus tradycyjne systemy świadczeń, restrukturyzacja nagród i odpraw.

Ciekawym i mało wykorzystywanym w Polsce rozwiązaniem, które omawialiśmy na Kongresie jest praca tymczasowa. Zatrudnianie pracowników w tej formie pozwala na większą elastyczność firmy i dostosowanie zasobów ludzkich do koniunktury czy sezonowości. Rozwiązanie to można stosować nie tylko w przypadku zapotrzebowania na pracowników niższego szczebla, jak powszechnie się kojarzy, ale również w celu pozyskania wysokiej jakości specjalistów, którzy oferują firmie swoje usługi na określony czas. – dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Gospodarzami Kongresu byli: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, BPI Polska, PwC, Amrop, DLA Piper Wiater, Centrum Medyczne ENEL-MED,  HR Partner,  Mercer Marsh Benefits oraz Unicomp-WZA.

Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl

 

khr1_thumb250.jpg

 
 

khr2_thumb250.jpg

 
 

khr3_thumb250.jpg

 

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Manager ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.
Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się