Horrendalne kary dla zapominalskich

Kategoria: 
Prasa o nas
13/07/2015

Komentarz prezesa SEG, Mirosława Kachniewskiego, w związku z dostosowaniem ustawy o ofercie publicznej do unijnej dyrektywy w artykule Kamila Kosińskiego z Pulsu Biznesu:

"Taki poziom sankcji jest absolutnie oderwany od wielkości polskiego rynku kapitałowego i notowanych na nim spółek. Nadchodzące w najbliższych miesiącach zmiany i bez tego spowodują, iż funkcjonowanie emitentów na giełdzie będzie droższe i obarczone większym ryzykiem. Będziemy postulowac urealnienie wysokości maksymalnych sankcji, gdyż dyrektywa nie wymaga ich wprowadzenia na tak wysokim poziomie we wszystkich krajach członkowskich."

Więcej na temat w artykule "Horrendalne kary dla zapominalskich" w Puls Biznesu (2015-07-13), Str.: 2

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się