Giełdowość zobowiązuje, Mirosław Kachniewski, Rzeczpospolita

Kategoria: 
Prasa o nas
30/06/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG, napisał krótki artykuł na temat wchodzenia spółek na giełdę:

"Wejście spółki na giełdę to z jednej strony olbrzymie korzyści, z drugiej zaś – zobowiązania. Korzyści wynikają przede wszystkim z przywileju zbliżonego do kreacji pieniądza (poprzez emisję akcji), co stwarza zupełnie nowe perspektywy i daje olbrzymie możliwości ekspansji, ograniczone jedynie poziomem zaufania i zasobnością kieszeni inwestorów. Jako dodatkowe benefity wskazać należy zwiększenia zaufania do spółki, korzyści marketingowe, czy wreszcie przywilej uderzenia w dzwon giełdowy podczas debiutu.

Powyższe przyjemne aspekty notowania nie wymagają szerszej prezentacji, gdyż są szeroko znane, warto zatem skupić się na kwestiach mniej atrakcyjnych, aby każda decyzja o wejściu na giełdę była głęboko przemyślana i uwzględniała wszelkie istotne czynniki. Wśród zobowiązań należy wymienić konieczność podzielenia się władzą, zyskami i informacją. Ponadto trzeba uwzględnić finansowe i pozafinansowe koszty reputacyjne, które mogą się pojawić pomimo właściwego postępowania i dołożenia należytej staranności."

Więcej można przeczytać w Rzeczpospolita (2015-06-30), Str.: 2

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się