Giełda a rozwój

Kategoria: 
BIBLIOTEKA SEG
17/09/2008

Raport pokazuje jaka jest rzeczywista rola systemu finansowego w gospodarce.

Raport składa się z czterech części.

W części pierwszej dokonano przeglądu literatury poświęconej związkom między systemem finansowym a rozwojem gospodarki. Z jednej strony przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności między poziomem rozwoju systemu finansowego a wzrostem gospodarki. Z drugiej strony, opisano wyniki badań nad znaczeniem struktury systemu finansowego dla rozwoju, tj. czy lepszym dla rozwoju gospodarczego jest system zorientowany bankowo, czy rynkowo. 

Część druga została poświęcona transformacji ustrojowej państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pokazano w niej, jakie elementy transformacji miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju systemu finansowego.

W części trzeciej zakreślono historię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce od początku transformacji ustrojowej. Przedstawiono szczegółowo etapy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jej znaczenie dla gospodarki.

W części czwartej zarysowano perspektywy rozwojowe rynku kapitałowego w Polsce wraz z trzema najbardziej prawdopodobnymi scenariuszami rozwoju warszawskiej giełdy.

gielda_a_rozwoj_250.jpg

Pobierz publikację

 

Ostatnia aktualizacja 27/11/2013
Podziel Się