FRN - Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych (transmisja online)

Opis

video_online_icon_blue.pngWydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Organizatorzy
medium_najnowsze_pwc_fl_c.png logo_od_1993_thumb150.jpg gpw_pl_cmyk_small_0.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC mają przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych "Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych", które odbędzie się 18 września 2019 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Partnerem Technologicznym wydarzenia jest Unicomp-WZA.

W pierwszej części konferencji wraz z zaproszonymi ekspertami, skoncentrujemy się na informacjach poufnych w raporcie rocznym. Na początku przybliżymy zagadnienia związane z finansową informacją poufną (empiryczna analiza reakcji kursu na publikowane raporty okresowe; ograniczanie wpływu raportów na kursy; ochrona finansowej informacji poufnej), następnie omówimy rolę RN w nadzorze nad zagadnieniami klimatycznymi (wymogi odnośnie Rad Nadzorczych w Wytycznych KE dot. raportowania kwestii klimatycznych; nadzór RN nad identyfikacją ryzyk fizycznych i związanych z przejściem; należyta staranność RN w obszarze polityki klimatycznej spółki). W dalszej kolejności przeanalizujemy przeterminowaną informacją poufną (rodzaje; ryzyka; konsekwencje). Ostatnia debata w tym bloku dotyczyć będzie implikacji raportowania w formacie iXBRL (niezbędne działania przygotowawcze po stronie spółki; zadania RN w kontekście zmiany systemu raportowania; ESEF a moment identyfikacji finansowej informacji poufnej).

W drugim bloku, dotyczącym zadań Rad Nadzorczych, a możliwości ich realizacji, przedstawimy nieoczywiste obowiązki Rady Nadzorczej (wynikające z regulacji, z DPSN, z obowiązku dołożenia należytej staranności; konsekwencje zaniedbań w tym zakresie; możliwe wyłączenia odpowiedzialności), sprawczość Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu (narzędzia prawne do realizacji obowiązków RN/KA; niezbędne zasoby; działania RN/KA nie posiadających wystarczających narzędzi i zasobów) oraz odpowiedzialność RN związanej z raportowaniem transakcji menedżerów (zadania emitenta, menedżerów i osób blisko związanych, złożoność definicji transakcji, podział/sumowanie odpowiedzialności). Nastepnie omówimy działania RN w sytuacjach ekstremalnych (procedury dotyczące zdarzeń wyjątkowych; pożądana reakcja na niestandardowe wydarzenia; odpowiedzialność za działania/zaniechania w takich sytuacjach). Na koniec poruszymy kwestie wynagrodzeń Rad Nadzorczych (poziom wynagrodzeń RN głównych indeksów w roku 2018; najważniejsze trendy zmian; czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń).

Konferencja skierowana jest do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Zapraszamy również na stronę internetową, dedykowaną projektowi FRN, www.forumradnadzorczych.pl.

Program

10:15-10:45 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:45-11:00

Oficjalne otwarcie spotkania

BLOK I: Informacje poufne w raporcie rocznym

11:00-12:40

Finansowa informacja poufna

 • Empiryczna analiza reakcji kursu na publikowane raporty okresowe
 • Ograniczanie wpływu raportów na kursy
 • Ochrona finansowej informacji poufnej
Rola RN w nadzorze nad zagadnieniami klimatycznymi
 • Wymogi odnośnie Rad Nadzorczych w Wytycznych KE dot. raportowania kwestii klimatycznych
 • Nadzór RN nad identyfikacją ryzyk fizycznych i związanych z przejściem
 • Należyta staranność RN w obszarze polityki klimatycznej spółki
Przeterminowana informacja poufna
 • Rodzaje
 • Ryzyka
 • Konsekwencje

Implikacje raportowania w formacie iXBRL

 • Niezbędne działania przygotowawcze po stronie spółki
 • Zadania RN w kontekście zmiany systemu raportowania
 • ESEF a moment identyfikacji finansowej informacji poufnej
12:40-13:10

Przerwa kawowa

BLOK II: Zadania Rad Nadzorczych a możliwości ich realizacji

13:10-14:50

Nieoczywiste obowiązki Rady Nadzorczej

 • Wynikające z regulacji, z DPSN, z obowiązku dołożenia należytej staranności
 • Konsekwencje zaniedbań w tym zakresie
 •  Możliwe wyłączenia odpowiedzialności

Sprawczość Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu

 • Narzędzia prawne do realizacji obowiązków RN/KA
 • Niezbędne zasoby
 • Działania RN/KA nie posiadających wystarczających narzędzi i zasobów
Działania RN w sytuacjach ekstremalnych
 • Procedury dotyczące zdarzeń wyjątkowych
 • Pożądana reakcja na niestandardowe wydarzenia
 • Odpowiedzialność za działania/zaniechania w takich sytuacjach
Wynagrodzenia Rad Nadzorczych
 • Poziom wynagrodzeń RN głównych indeksów w roku 2018
 • Najważniejsze trendy zmian
 • Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń
14:50-16:00 Lunch

Partnerzy

Partner Technologiczny
  logo_unicomp_thumb250.jpg  

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 września 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu mogą wziąć Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Udział jest BEZPŁATNY.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej.

Transmisja

Transmisję online przeprowadzi Unicomp-WZA.

logo_unicomp_small.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab_roboczo_www3.pngAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 


Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 05/08/2019
Podziel Się