Forum Zarządzania Aktywami 2011 - Nowe trendy na rynku zarządzania aktywami - Relacja

Kategoria: 
Patronaty SEG
06/07/2011

forum_zarzadzania_aktywami_0.jpg

21 września 2011 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyło się "Forum Zarządzania Aktywami 2011 - Nowe trendy rynku zarządzania aktywami". Organizatorem wydarzenia był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa. Współorganizatorami forum byli natomiast Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Polski Instytut Dyrektorów.

Debaty podczas tegorocznego Forum koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

  • umiędzynarodowienie rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
  • Private Equity, Venture Capital i rozwój rynku NewConnect,
  • nowe klasy aktywów (obligacje korporacyjne, private equity, derywaty, fund of funds, fundusze nieruchomości, inwestycje typu commodities, fundusze hedgingowe) szansą dla rozwoju rynku Otwartych Funduszy

Inwestycyjnych, Ubezpieczycieli i Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Forum zakończyło się wypracowaniem rekomendacji, które zaproponowane zostały do zbioru 10 najważniejszych rekomendacji ogłaszanych corocznie podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2012 roku w Sopocie. Szczegółowe informacje nt. tegorocznych rekomendacji znajdują się na stronie www.efcongress.com.

Seminarium jest organizowane od 2002 roku. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli:

  • funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • banków
  • domów maklerskich
  • pośredników finansowych
  • emitentów i inwestorów
  • mediów

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z forum:

Kontakt:

Karolina Okoniewska
tel. 58/ 524 49 44
e-mail: karolina.okoniewska@gab.com.pl

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie GAB.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 01/08/2013
Podziel Się