Emitenci o obowiązkach informacyjnych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
21/11/2013

Komunikat prasowy, 21.11.2013

19-20 listopada 2013 roku odbyła się konferencja "Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek" organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących wyzwań, z jakimi spotykają się emitenci przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz do dyskusji, jak będzie wyglądało raportowanie w świetle nowych uregulowań UE.

Dwudniowa Konferencja składała się z 5 paneli dyskusyjnych dotyczących takich tematów jak: właściwy zakres raportowania w świetle przeciwstawnych oczekiwań UKNF oraz UOKiK, wymogi raportowanie bez rozporządzenia, zalety i wady publikowania prognoz, raportowanie danych finansowych w trybie raportów bieżących, zasady przekazywania informacji cenotwórczych poza spółkę. W każdej dyskusji panelowej głos zabrali przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych oraz przedstawiciele spółek giełdowych.

Jednym z ważniejszych tematów konferencji była dyskusja nad nowymi uregulowaniami UE w zakresie raportowania.

W ostatnich dniach została opublikowana Dyrektywa 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie harmonizacji raportowania okresowego. Jedną z ważniejszych zmian zaproponowaną w Dyrektywie jest zakaz nakładania na emitentów obowiązków przekazywania raportów kwartalnych. Nie wiemy jeszcze, jakie zmiany regulacji zostaną przygotowane na rynku polskim, ponieważ każde z państw członkowskich UE będzie mogło w ramach regulacji krajowych nałożyć dodatkowy obowiązek raportowania kwartalnego, więc być może polski ustawodawca pozostawi ten obowiązek. Na konferencji dyskutowaliśmy m.in. jakie będą zalety i wady zniesienia raportowania kwartalnego, aby zapewnić odpowiednią jakość informacji otrzymywanych przez inwestorów ze spółek” - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Druga zmiana legislacyjna planowana przez UE, która była przedmiotem dyskusji na spotkaniu to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation).

Najistotniejszą konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia MAR, z którą będą musieli zmierzyć się emitenci, będzie wyeliminowanie z dzisiejszego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych katalogu wydarzeń gospodarczych wymagających raportowania. Dziś w dużej mierze spółki decydując, czy dane wydarzenie zaraportować, czy nie, opierają się liście znajdującej się w rozporządzeniu, choć powinny analizować także wszelkie inne rodzaje informacji, które mogą wpłynąć na wycenę spółki. Po wprowadzeniu rozporządzenia MAR będą musiały w każdym przypadku opierać się jedynie na ocenie, czy dane wydarzenie może mieć wpływ na cenę akcji. Myślę, że będzie to wymagało pewnej rewolucji w sposobie działania działów RI. Prace nad tym rozporządzeniem nadal trwają i jego przyjęcia możemy oczekiwać w drugiej połowie 2014r. Wliczając okres vacatio legis jest jeszcze sporo czasu, aby spółki mogły przygotować się do nadchodzących zmian - tłumaczy Prezes SEG

W rozporządzeniu MAR znajdzie się m.in. definicja informacji poufnej, zasady przekazywania tych informacji do wiadomości publicznej, zasady prowadzenia listy insiderów, okresów zamkniętych, transakcji osób zarządzających oraz zasady opóźniania informacji poufnych. Dojdzie również do zmiany obecnych regulacji krajowych: z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wypadną zapisy dotyczące manipulacji, definicja informacji poufnej, przepisy dotyczące ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej. Z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych znikną m.in. przepisy dotyczące opóźniania informacji poufnej.

Niestety brak konkretnego wykazu sytuacji wymagających raportowania będzie pokusą dla nierzetelnych spółek do nieujawniania informacji, które mogłyby postawić ich w niekorzystnym świetle. Taka nieuczciwość niektórych emitentów zawsze uderzy rykoszetem w cały rynek i obniży zaufanie inwestorów. SEG pracuje nad standardami, które ułatwią spółkom raportowanie w nowych warunkach i zapewnią zachowanie wysokiego poziomu przejrzystości rynku - dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku objęli wydarzenie patronatem honorowym.

Więcej informacji na www.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 30/10/2014
Podziel Się