Elżbieta Urbańska

e_urbanska_small.jpgDyrektor Bura Ubezpieczeń Finansowych, PZU SA

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale filologii romańskiej. Ukończyła również podyplomowe studium bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz program z zakresu zarządzania strategicznego w INSEAD. W 1995 związała się z Grupą  BRE Banku SA pracując kolejno w Oddziale w Katowicach na stanowisku Account Managera, następnie realizując jako dyrektor departamentu  projekt tworzenia w banku linii biznesowej dla  MSP. Od 2000 zarządzała siecią sprzedaży w obszarze korporacyjnym.  OD 2003 roku Prezes Zarządu Polfactor SA (Spółki faktoringowej w Grupie BRE Banku), dla której  zrealizowała zadanie osiągnięcia wysokich poziomów efektywności działania . W 2009 roku podjęła się zorganizowania dla Grupy PKO Bank Polski spółki faktoringowej  i po osiągnięciu przez PKO BP Faktoring  dodatniego wyniku na jej działalności zdecydowała podjąć nowe wyzwania. W 2012 roku związała się z Grupą PZU obejmując stanowisko Dyrektora Biura Ubezpieczeń Finansowych. Obecnie postawiła przed sobą nowe wyzwanie dotyczące optymalizacji procesów przy zachowaniu bezpiecznej sprzedaży. Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Związku  Faktorów i jeden z założycieli Europejskiej Federacji Faktorów.

Ostatnia aktualizacja 25/04/2014
Podziel Się