Dyrektorzy finansowi rozmawiali o zarządzaniu ryzykiem na III Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
23/05/2014

Komunikat prasowy, 23.05.2014

Jakie zmiany makroekonomiczne czekają polską gospodarkę? Jakie są dostępne środki minimalizacji i transferu ryzyka? Jak zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych? Czy globalne rynki czekają na polskie przedsiębiorstwa?  Jak przygotować system zarządzania ryzykiem spółki przed podjęciem ekspansji międzynarodowej? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi dyrektorzy finansowi polskiego rynku kapitałowego na III Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG.

Kongres rozpoczęła dyskusja  o metodach minimalizacji i transferu ryzyka finansowego, podczas którego zostały poruszone takie zagadnienia jak: prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, czynniki wpływające na prawdopodobieństwo materializacji poszczególnych ryzyk finansowych, dostępne środki minimalizacji i transferu ryzyka. W dyskusji poprowadzonej przez Pawła Blajera ( Dziennikarz, TVN24 Biznes i Świat) wzięli udział: Przemysław Dąbrowski (Członek Zarządu, CFO, PZU), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Dominika Kozakiewicz (Wiceprezes Zarządu Marsh, Dyrektor Zarządzający Marsh & McLennan Companies w Polsce), Mariusz Machajewski (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa Lotos).

Dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i biznesowe powoduje, że spółki narażone są na coraz więcej rodzajów ryzyk i zmienia się prawdopodobieństwo ich materializacji. W związku z powyższym przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalnie zarządzaniem ryzykiem muszą dostosować swą ofertę do nowych potrzeb rynku. Dlatego najtrudniejszym zadaniem dla spółki jest samo określenie ryzyk, na jakie jest narażona – kwestia ich transferu jest już stosunkowo prosta – mówił Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, CFO, PZU SA.

Następnie zebrani goście pod batutą Bartka Godusławskiego (Dziennikarz, PAP Biznes) dyskutowali o zarządzaniu ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych uwzględniając takie aspekty jak m.in.: szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania poszczególnych instrumentów finansowych, rozwój nowych instrumentów na rynku polskim, rachunkowość zabezpieczeń, instrumenty emitowane przez spółkę giełdową. W dyskusji wzięli udział:  Andrzej Gałkowski (Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce), Paweł Metrycki (Dyrektor Pionu Ryzyka Bankowego, PKO Bank Polski),  Marcin Petrykowski (Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s),  Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowy).

Obecnie rynek finansowy oferuje bardzo szeroki dostęp do instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka rynkowe, obejmujący zarówno instrumenty liniowe (swap, forward) jak i różnego rodzaju opcje. Co do zasady, spółki nie są formalnie ograniczone w zakresie warunków i charakterystyki zawieranych instrumentów. Należy jednak podkreślić, iż kluczem do skutecznego zabezpieczenia ryzyka (jak i bezpieczeństwa całego procesu zarządzania ryzykiem) pozostaje ich prawidłowe dopasowanie do rzeczywistego profilu ryzyka identyfikowanego w spółce. Z tego względu spółka powinna kierować się przy wyborze instrumentów zabezpieczających przede wszystkim ich ekonomicznym dopasowaniem do pozycji zabezpieczanej, a także dodatkowo – zgodnie z najlepszą praktyką rynkową – możliwością zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w celu zapewnienia spójności prezentacji w sprawozdaniu finansowym z treścią ekonomiczną powiązania zabezpieczającego  – mówił Andrzej Gałkowski, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce.

Oferta produktowa banków w Polsce w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem jest obecnie dobrze rozwinięta. Pomimo tego, że Banki posiadają ofertę dla zabezpieczenia, jeśli nie wszystkich, to większości ryzyk, wciąż najbardziej popularne wśród przedsiębiorców pozostaje zabezpieczanie przez ryzykiem walutowym przy np. ciągle stosunkowo niewielkim wykorzystaniu instrumentów dla zarządzania ryzykiem stopy procentowej czy towarowym. Obszarem, który wymaga ciągłego rozwoju, jest zwiększanie efektywności współpracy pomiędzy bankami a przedsiębiorcami, polegające na dokładanym zdefiniowaniu ryzyk i możliwości ich zabezpieczania, a następnie dobraniu odpowiedniego, zarówno pod względem kosztu jak i skuteczności, instrumentu zarządzania ryzykiem – mówi Paweł Metrycki, Dyrektor Pionu Ryzyka Bankowego, PKO Bank Polski.

Debata o ryzykach finansowych związanych z ekspansją zagraniczną zamknęła merytoryczną cześć pierwszego dnia Kongresu. W dyskusji moderowanej przez Andrzeja Steca (Redaktor Naczelny, Gazeta Giełdy Parkiet) wzięli udział: Marcin Burda (Director, Risk Solutions Group responsible for CEE Region, Barclay), Rafał Chwast (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Nowy Styl Group), Dariusz Poniewierka (Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), Ilona Weiss (Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych, ABC Data). Uczestnicy omówili takie tematy jak: specyfika ryzyk związanych z wyjściem poza rynek krajowy, zarządzanie „ryzykiem ekspansji”, globalne rynki dla lokalnych spółek.

Polskim firmom oferujemy rozwiązania całościowe - doradztwo przy akwizycjach, organizację emisji akcji zagranicą lub finansowania dłużnego np. w postaci euroobligacji - mówił Marcin Burda z banku Barclays, Dyrektor Działu Risk Solutions - Dzięki instrumentom zabezpieczającym kurs waluty oraz stopy procentowe, pozwalamy naszym klientom dopasować profil ryzyka przepływów pieniężnych czy wyceny inwestycji zagranicznych. W efekcie, zarząd może spokojnie skoncentrować się na rozwoju biznesu i części operacyjnej firmy.

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w Charytatywnym Bieg Rynku Kapitałowego zbierając środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W sumie uczestnicy przebiegli 132 osobokilometry.

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy wzięli udział w warsztatach praktycznych na których omówiono m.in takie zagadnienia jak: zarządzanie ryzykami rynkowymi i kredytowymi, emisja eurobondów w celu finansowania wzrostu, ryzyka związane z ekspansją międzynarodową, analiza ryzyka kredytowego spółki giełdowej, zarządzanie luką płynności, zarządzanie ryzykiem walutowym, zarządzanie ryzykiem finansowym poprzez ubezpieczenia, zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem finansowym, emisja obligacji zamiennych jako efektywna forma finansowania.

Polskie firmy coraz chętniej sięgają po euroobligacje jako źródło finansowania - mówił Artur Kozieja z banku Barclays, Dyrektor Zarządzający w Polsce - Euroobligacje pozwalają wydłużyć zapadalność zadłużenia, a także obniżyć jego koszt, dzięki rekordowo niskim poziomom spread'ów. Razem z naszymi klientami pracujemy teraz nad kilkoma emisjami, aby wykorzystać niezwykle korzystne warunki rynkowe które obecnie panują.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Barclays, PKO Bank Polski i PZU jako Partnerzy Strategiczni, firma audytorsko-doradcza KPMG jako Partner Merytoryczny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, Marsh Polska jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Codec Polska jako Patron. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego była spółka PZU.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.seg.org.pl.

  iii_cfo_seg_1.jpg  
  iii_cfo_seg_2.jpg  
  iii_cfo_seg_3.jpg  
  iii_cfo_seg_4.jpg  
  iii_cfo_seg_5.jpg  

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89

Ostatnia aktualizacja 23/05/2014
Podziel Się