Drobni inwestorzy kontra spółki

Kategoria: 
Prasa o nas
09/09/2015

Komentarz Mirosława Kachniewskiego, prezesa zarządu SEG, w artykule Katarzyny Kucharczyk z Gazety Giełdy Parkiet o problemie inwestorów:

"Zagadnienie równego traktowania inwestorów jest jednym z największych problemów wszystkich spółek giełdowych. Z jednej strony bowiem każdy akcjonariusz powinien mieć prawo do udziału w życiu korporacyjnym spółki proporcjonalnie do swego udziału w kapitale, z drugiej zaś – nie powinien działać na szkodę spółki, a zatem pozostałych akcjonariuszy. Takim szkodliwym działaniem może być sabotaż, kiedy dany akcjonariusz nie ma rzeczywistego interesu gospodarczego. W skrajnym przypadku np. posiadając jedną akcję spółki inwestor może zgłaszać sprzeciw do uchwał WZA z powodów absolutnie pozamerytorycznych lub z intencją dokonania szantażu korporacyjnego. Najważniejszym elementem obrony jest właściwe przygotowanie i przeprowadzenie WZA, co od sześciu lat ćwiczymy z emitentami w ramach symulowanych walnych zgromadzeń Zwykłej Spółki SA. Jeśli wszystkie procedury zostały dochowane, wówczas możliwości sabotażu zostają ograniczone do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich praw nawet najmniejszych akcjonariuszy."

Więcej na temat w: Parkiet (2015-09-09) Str.: 8 oraz w Rzeczpospolita (2015-09-09) Str.: B12 i na www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się