dr Mirosław Kachniewski

mk_0.jpg

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z  firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował w  Komisji Papierów Wartościowych i  Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o  tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Ostatnia aktualizacja 23/09/2014
Podziel Się