DPSN a Ustawa o nieuczciwych praktykach

Kategoria: 
Regulacje
21/01/2008

SEG wystąpił z pytaniem do KNF, czy Ustawa o dobrych praktykach dotyczy stosowania DPSN przez spółki notowane na GPW.

Szczegóły zapytania znajdują się w piśmie do KNF.
Odpowiedź KNF

Ustawa została przyjeta 23 sierpnia 2007 r. i implementuje Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2005. Ustawa weszła w życie 21 grudnia 2007 r., a Stowarzyszenie wystąpiło  z zapytaniem do Komisji Nadzoru Finansowego, czy dotyczy ona stosowania DPSN przez spółki notowane na GPW.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/07/2013
Podziel Się