Doskonałe raporty roczne (transmisja online)

Opis

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję "Doskonałe raporty roczne", która odbędzie się 27 listopada 2019 roku w Sali Forum Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, poziom 1). Partnerem Technologicznym wydarzenia jest Unicomp-WZA.

Podczas sesji otwierającej konferencję zaproszeni eksperci omówią doskonałe sprawozdanie z działalności (kontekst rynkowy i branżowy w sprawozdaniu z działalności; rzeczowe omówienie wyników operacyjnych i finansowych; forma prezentacji danych i informacji). W dalszej kolejności uczestnicy poznają ryzyka i szanse niefinansowe w raporcie rocznym (identyfikacja ryzyk i szans; opis sposobu zarządzania ryzykami i wykorzystania szans; praktyczne stosowanie zasady dwukierunkowej istotności).

W drugiej części spotkania najpierw skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących spójności danych w obrębie raportu rocznego (relacje między danymi finansowymi i niefinansowymi; dane o jednostce dominującej, grupie kapitałowej, segmentach działalności; spójność pomiędzy sprawozdaniem finansowym, z działalności i niefinansowym).  Następnie prelegenci przeanalizują użyteczność raportu rocznego dla inwestorów (najważniejsze dla inwestorów informacje w raporcie rocznym; hierarchia informacji vs. przejrzystość przekazu; oczekiwana przez inwestorów głębokość informacji). Na zakończenie spotkania zaprezentujemy najlepsze praktyki raportowania ESG (rekomendacje TCFD w raportach spółek; błędy, których należy unikać; najlepsze przykłady z wybranych branż).

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Program

10:30-10:50 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:50-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-11:45

Doskonałe sprawozdanie z działalności

 • Kontekst rynkowy i branżowy w sprawozdaniu z działalności
 • Rzeczowe omówienie wyników operacyjnych i finansowych
 • Forma prezentacji danych i informacji
11:45:12:30

Ryzyka i szanse niefinansowe w raporcie rocznym

 • Identyfikacja ryzyk i szans
 • Opis sposobu zarządzania ryzykami i wykorzystania szans
 • Praktyczne stosowanie zasady dwukierunkowej istotności
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Spójność danych w obrębie raportu rocznego
 • Relacje między danymi finansowymi i niefinansowymi
 • Dane o jednostce dominującej, grupie kapitałowej, segmentach działalności
 • Spójność pomiędzy sprawozdaniem finansowym, z działalności i niefinansowym
13:30 -14:00 Użyteczność raportu rocznego dla inwestorów
 • Najważniejsze dla inwestorów informacje w raporcie rocznym
 • Hierarchia informacji vs. przejrzystość przekazu
 • Oczekiwana przez inwestorów głębokość informacji
14:00-14:30 Najlepsze praktyki raportowania ESG
 • Rekomendacje TCFD w raportach spółek
 • Błędy, których należy unikać
 • Najlepsze przykłady z wybranych branż
14:30-15:30 Lunch

Partnerzy

Partner Technologiczny
logo_unicomp_thumb250.jpg

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 listopada 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Konferencja skierowana jest do spółek giełdowych należących do SEG. Udział jest BEZPŁATNY.

Pozostałe spółki giełdowe mogą wziąć udział w konferencji odpłatnie - 950 zł netto/osoba - bądź przystępując do Stowarzyszenia. Pierwszeństwo mają spółki SEG.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali Konferencyjnej.

Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu (zarówno w formie fizycznej jak i zdalnej) otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym wydarzeniu. Certyfikaty generowane są systemowo, zapisywane na indywidualnym koncie użytkownika (jako plik pdf), a na adres e-mail uczestnika, każdorazowo wysyłana jest informacja o przyznananiu certyfikatu. Certyfikat zawiera poniższe dane: Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę wydarzenia.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej

Transmisja

Transmisję on-line przeprowadzi Unicomp-WZA

unicomp_7.jpg

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ag_www_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl

 

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl 

Ostatnia aktualizacja 07/11/2019
Podziel Się