Dokument konsultacyjny dotyczący zmian w MAR

Kategoria: 
Regulacje
22/10/2019

Unijny organ nadzoru (ESMA) opublikował dokument konsultacyjny dotyczący proponowanych zmian w MAR. Wyniki konsultacji będą podstawą do opracowania stanowiska ESMA zalecającego dokonanie modyfikacji MAR w obszarach objętych tym dokumentem. Przedstawienie stanowiska polskiego rynku kapitałowego będzie miało bardzo istotne znaczenie w kontekście dopasowania tej regulacji do małych rynków i małych podmiotów na nich operujących. Uwagi można zgłaszać do dnia 29.11.2019 r.

SEG opracuje projekt odpowiedzi do dnia 15.11.2019 r., po czym dokonane zostaną konsultacje z uczestnikami polskiego rynku kapitałowego. Okazją na zapoznanie się z proponowanymi zmianami i na zgłoszenie uwag będzie udział w IX Forum Cenotwórczości SEG w dniach 20-21.11.2019 r. 

Ostatnia aktualizacja 28/10/2019
Podziel Się