Dobre praktyki raportowania zagadnień klimatu

Kategoria: 
Regulacje
11/02/2020

6 lutego 2020 roku opublikowany został raport końcowy Project Task Force for Climate-Related Reporting, grupy doradczej działającej przy EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), która na zlecenie Komisji Europejskiej zebrała najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące raportowania zagadnień klimatu. Publikacja jest istotna przede wszystkim z uwagi na konieczność uwzględnienia zagadnień dot. klimatu w obecnie publikowanych raportach rocznych za rok 2019 zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej.

Raport, którego współautorem jest Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu SEG, dostępny jest do pobrania tutaj. Składa się on z trzech części:

  • Główna część raportu omawiająca wnioski, zalecenia i przedstawiająca metodologię prowadzonych badań,
  • Suplement 1, w którym przedstawione są przykłady wypełniania przez spółki poszczególnych dwunastu rekomendacji TCFD w zakresie raportowania zagadnień klimatu,
  • Suplement 2, w którym omówione są przykłady podjęcia przez spółki zadania przeprowadzenia analiz scenariuszowych odporności modelu biznesowego na zmiany klimatu

Opublikowany raport jest pierwszym na świecie opracowaniem przedstawiającym dobre praktyki raportowania zagadnień klimatu z dwóch perspektyw: twórcy raportu (spółki) i jego użytkowników (inwestorów, analityków, innych interesariuszy). Wybrane w raporcie przykłady pochodzą z raportów zarówno dużych, jak i średnich i małych spółek za ubiegły rok, dzięki czemu mogą stanowić inspirację dla każdej spółki dbającej o stałe podwyższanie jakości swojego raportowania.

Jeśli mieliby Państwo dodatkowe pytania dotyczące raportowania zagadnień klimatu lub raportowania niefinansowego, zapraszamy do kontaktu.

Przypominamy o możliwości skorzystania przez każdą spółkę członkowską SEG z indywidualnego spotkania konsultacyjnego na temat raportowania niefinansowego. 

Więcej informacji o raportowaniu niefinansowym tu i tu.

Ostatnia aktualizacja 11/02/2020
Podziel Się