Dariusz Witkowski dołączył do zespołu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
06/02/2012

Z dniem 6 lutego 2012 roku Dariusz Witkowski objął stanowisko Dyrektora Generalnego w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Będzie się zajmował działaniami regulacyjnymi podejmowanymi przez Stowarzyszenie.

Dariusz Witkowski będzie odpowiedzialny za działalność legislacyjną Stowarzyszenia, która obejmuje inicjowanie zmian prawnych oraz uczestniczenie w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego. W ramach dbałości o jakość regulacji SEG reaguje również, kiedy obowiązujące prawo nastręcza trudności interpretacyjne, wydając rekomendacje, uzyskując opinie właściwych organów oraz renomowanych kancelarii prawnych. Również te działania będą leżały w gestii nowego Dyrektora Generalnego.

„Jakość prawodawstwa jest kluczowym wyznacznikiem konkurencyjności danego rynku. Przejrzystość prawa, jego stabilność i dostosowanie zarówno do oczekiwań inwestorów, jak i potrzeb spółek notowanych na giełdzie powinny być nadrzędnym celem dla starań o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej każdego kraju. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest doskonałym miejscem dla realizacji tego celu.” – mówi Dariusz Witkowski

Dariusz Witkowski piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Karen S.A notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko członka zarządu PKN Orlen odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004 - 2005 r. pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dariusz Witkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wykładał na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi.

„Jest mi niezmiernie miło, że zespół Stowarzyszenia zasilił tak wybitny specjalista. Dariusz Witkowski zna uwarunkowania funkcjonowania emitentów giełdowych z różnych stron - z punktu wiedzenia regulatora i nadzorcy (jako wieloletni pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów), Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, czy wreszcie właściciela (jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa). Jestem pewien, że dzięki jego doświadczeniu i wiedzy uda nam się zintensyfikować działania na polu legislacyjnym, co przełoży się na wyraźne korzyści zarówno dla emitentów, jak i zwiększy przejrzystość rynku kapitałowego „– mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

d_witkowski_seg_2.jpg

d_witkowski_seg_1.jpg


Więcej informacji:

Magdalena Raczek
Specjalista ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 260 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Ostatnia aktualizacja 23/08/2013
Podziel Się