Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
15/11/2012

Komunikat prasowy, 15.11.2012

72,9% spółek giełdowych nie publikuje żadnych informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a 77% emitentów nie informuje rynku na temat odpowiedzialności społecznej. Natomiast bardzo wysoki poziom raportowania można zaobserwować w obszarze ładu korporacyjnego, gdzie aż 98,8% polskich spółek giełdowych publikuje informacje – wynika z projektu Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Projekt po raz pierwszy w Polsce i Europie zbiera i porządkuje dane pozafinansowe tak dużej liczby spółek. Analiza poziomu raportowania danych pozafinansowych przeprowadzona została na próbie 831 spółek i obejmowała spółki notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z rynku NewConnect.

„Celem projektu jest podniesienie transparentności spółek giełdowych notowanych na GPW. To edukacyjne przedsięwzięcie ma za zadanie przygotować emitentów oraz podmioty finansowe na możliwe zmiany legislacyjne oraz nadchodzące trendy rynkowe w zakresie raportowania danych pozafinansowych.” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Jak raportują spółki giełdowe w Polsce?

Poziom raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym został zbadany w ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” metodą GES Risk Rating bazującą na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, korupcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Metodą GES Risk Rating analizowanych jest ponad 5000 spółek na świecie.

Biorąc pod uwagę wartości maksymalne najlepiej z ujawnianiem danych ESG radzą sobie spółki zagraniczne. Jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy średnie arytmetyczne ocen i mediany najlepiej wypadają polskie spółki należące do kategorii indeksów WIG20 i mWIG40. Na rynku głównym najlepiej wypadł sektor energetyczny (Energy), w którym 77,8% spółek publikuje informacje związane z ochroną środowiska, kolejne 77,8% publikuje informacje dotyczące własnej odpowiedzialności społecznej, a wszystkie spółki publikują dane potrzebne do wykonania analizy zagadnień ładu korporacyjnego.

Spośród zbadanych 831 spółek aż 606 nie publikuje żadnej informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, co może przyczynić się do obniżenia ich wartości w oczach inwestorów. Zdaniem Piotra Kaźmierkiewicza, analityka CDM Pekao S.A., spółki raportujące istotne dane w obszarze środowiskowym, cechowały najlepsze parametry finansowe na przestrzeni ostatnich trzech lat.

W badaniu GES Risk Rating najwięcej pozytywnych ocen otrzymały spółki za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego. Najskuteczniejszy  indeks Europy Środkowo-Wschodniej  z indeksów „Blue chip”  w zakresie ładu korporacyjnego to indeks ze Słowenii, zajmując pozycję przed indeksami „Blue chip” z Niemiec, Polski, Włoch i Islandii. Polski indeks „WIG 20” uplasował się na pozycji 15 z wynikiem 49%.” – mówi Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce

Dane ESG w relacjach inwestorskich

Jednym z elementów projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” były spotkania z przedstawicielami spółek, którzy są odpowiedzialni za relacje inwestorskie. Część spółek, które wzięły udział w badaniu, pomimo braku zainteresowania samych inwestorów, raportuje dane pozafinansowe aby edukować analityków, a w ten sposób budować swoją lepszą pozycję rynkową.  Jednak aby dane ESG rzeczywiście były dostrzegane jako cenotwórcze przez inwestorów, spółki powinny przede wszystkim zarządzać nimi w sposób strategiczny, wzmacniając działaniami na poziomie operacyjnym oraz dobrą komunikacją wspartą nowymi rozwiązaniami narzędziowymi. Takie podejście może skutkować lepszą pozycją rynkową.

Zdaniem Piotra Kaźmierkiewicza, analityka CDM Pekao S.A., w tak zmiennych warunkach rynkowych, spółki ujawniające istotne dane pozafinansowe pozytywnie wyróżniały się zarówno na tle pozostałych spółek z sektora jak i całego rynku. Należy podkreślić, że spółki które prowadziły rozszerzony dialog z interesariuszami były nagradzane przez uczestników rynku kapitałowego większym zaufaniem, które przekładało się na ograniczone wahania kursów akcji tychże podmiotów.

Truizmem jest stwierdzenie, że większa przejrzystość spółek pozwala na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Natomiast wśród rodzimych analityków nie jest tak oczywiste, że uwzględnianie danych ESG przyczynia się do lepszej wyceny spółek i minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Potwierdzają to najnowsze dane Europejskiego Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania Eurosif (European Sustainable Investment Forum) wskazujące, że wartość wszystkich funduszy w Europie, stosujących przynajmniej jedną ze strategii odpowiedzialnego inwestowania, wyniosła w 2011 roku prawie 7 bln EUR. – mówi Robert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand.

Co warto podkreślić, spółki o wysokim poziomie raportowania wykazywały nie tylko pożądaną relację potencjalnej stopy zwrotu do ryzyka, ale również wysoką rentowność nawet w latach obejmujących kryzys finansowy. To spostrzeżenie powinno stanowić zachętę do uwzględniania danych ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, szczególnie dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym np. zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.

Analiza ESG spółek w Polsce to przedsięwzięcie skierowane na budowanie partnerstwa pomiędzy przedstawicielami rynku kapitałowego a spółkami, które niesie ze sobą korzyści dla obydwu stron.

Szczegółowe wyniki i wnioski płynące z analizy zostały zaprezentowane w publikacji Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG.

Informacje na temat projektu oraz publikacja Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG są dostępnena stronach internetowych www.seg.org.pl

RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESG

Po dokonaniu analizy wyodrębniono po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Ranking został stworzony na dzień 9 listopada 2012 roku, co oznacza, że wszystkie uwagi spółek zgłoszone na platformie do tego dnia zostały uwzględnione.

  1. PODZIAŁ WEDŁUG INDEKSÓW ( najlepsze spółki zostały podane w kolejności alfabetycznej)

Kategoria

Najlepsze spółki – kolejność alfabetyczna

Średnia

w kategorii

(na 3 pkt)

Mediana

w kategorii

(na 3 pkt)

Minimalny

wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

Maksymalny wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

 

Spółki polskie należące do indeksów WIG20 i mWIG40

 

GRUPA LOTOS SA

KGHM S.A

PKN ORLEN SA

 

0,98

0,90

0,3

1,81

 

Spółki polskie należące do indeksu sWIG80

 

 

APATOR SA

Bank BPH SA

ELEKTROBUDOWA SA

0,76

0,75

0,28

1,45

 

Spółki polskie z RG nienależące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.

 

 

ARCTIC PAPER SA

BANK ZACHODNI WBK SA

INTERFERIE SA

 

0,62

0,61

0,00

1,34

 

Spółki zagraniczne

 

 

KRKA

MOL

UNICREDIT ORD

 

0,79

0,74

0,07      

2,05

 

Spółki z rynku New Connect

 

AQUA SA

BLACK POINT SA

WIDOK ENERGIA SA

 

0,41

0,43

0,00

0,82

  1. PODZIAŁ WEDŁUG SEKTORÓW – Rynek Główny ( najlepsze spółki zostały podane w kolejności alfabetycznej)

Kategoria

Najlepsze spółki

– kolejność alfabetyczna

Średnia w kategorii

(na 3 pkt)

Mediana

w kategorii

(na 3 pkt)

Minimalny

wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

Maksymalny wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

 

Telecommunication Services

(sektor telekomunikacyjny)

 

HAWE SA

NETIA SA

TP SA

0,81

0,67

0,44

1,68

 

Energy

(sektor energetyczny)

 

GRUPA LOTOS SA

MOL

PKN ORLEN SA

 

1,02

0,77

0,28

1,81

 

Utilities

(sektor użyteczności publicznej)

CEZ

ENEA SA

PGE SA

0,89

0,90

0,29

1,33

 

Health Care

(sektor ochrony zdrowia)

 

 

KRKA

NEUCA SA

PELION SA

 

0,62

0,57

0,31

1,40

 

Consumer Staples

(sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych)

 

 

ASTARTA HOLDING SA

GRUPA ŻYWIEC SA

MILKILAND NV

0,65

0,62

0,05

1,10

 

Information Technology

(sektor

technologii informacyjnych)

 

APATOR SA

COMARCH SA

SONEL SA

0,67

0,63

0,34

1,45

 

Materials

 (sektor materiałowy)

 

 

GRUPA KETY SA

KGHM SA

MONDI SWIECIE SA

0,82

0,75

0,30

1,70

 

Consumer Discretionary

(sektor wyższych dóbr

konsumpcyjnych)

 

CYFROWY POLSAT SA

DEBICA SA

INTERSPORT POLSKA SA

0,64

0,63

0,07

1,22

 

Financials

(sektor finansowy)

 

 

Bank BPH SA

PZU SA

UNICREDIT ORD

 

0,74

0,67

0,25

2,05

 

Industrials

(sektor przemysłowy)

 

BUDIMEX SA

ELEKTROBUDOWA SA

RAFAKO SA

 

0,69

0,68

0,00

1,53

 

Ostatnia aktualizacja 26/11/2013
Podziel Się