Czy polskie spółki ujawniają dane ESG?

Kategoria: 
Projekty SEG
29/08/2012

analiza_esg.jpg W ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW i rynku New Connect zostały przebadane pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Od 30 sierpnia każda spółka giełdowa może bezpłatnie zapoznać się z indywidualnymi wynikami anali 

segcsr.jpg accreo_taxand_thumb150.jpg ges_thumb150.jpg

Dynamiczny rozwój inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) na świecie, który stawia Europę na pozycji lidera rynku odpowiedzialnych inwestycji jest sygnałem dla polskich spółek giełdowych zwiastującym wzrost zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych danymi pozafinansowymi.

Aby przygotować Państwa na nowe oczekiwania środowiska inwestorskiego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, firma GES oraz Accreo Taxand przygotowali projekt edukacyjny „Analiza ESG spółek w Polsce”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych poprzez analizę danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego zwanych danymi ESG (Environmental, Social and Governance - ESG).

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2012 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect.
Na potrzeby analizy od 30 sierpnia br.  jest dostępna specjalna interaktywna platforma internetowa z indywidualnym profilem każdej spółki. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokładnymi wynikami analizy, opierającej się na udostępnianych przez spółkę danych ESG, które są dostępne na platformie w Państwa indywidualnym profilu. Po zalogowaniu w indywidualnym profilu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, a także uzupełnić informacje. Będą Państwo mieć również dostęp do benchmarków ogólnych oraz branżowych, co pozwoli na odniesienie własnych wyników do rynku.

Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, a wszelkie pytania i informacje przekazane przez Państwa w ramach platformy zostaną potraktowane jako poufne. Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres: maja.kostrzewa@ges-invest.com. Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl). Dostęp do platformy jest bezpłatny.

Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analiza bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ. Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

14.11.2012 odbędzie się konferencja podsumowująca pierwszą edycję projektu „Analizy ESG spółek w Polsce”. Podczas konferencji zostanie przedstawiony ranking najlepszych spółek zbudowany na podstawie wyników analizy ESG wykonanej metodą GES Risk Rating. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane również: :

  • wnioski z badania jakościowego przedstawiające poziom umiejętności działów IR w zakresie budowania wartości spółek za pomocą raportowania danych pozafinansowych;
  • wyniki analizy korelacji pomiędzy danymi finansowymi i niefinansowymi przeprowadzonej przez analityków inwestycyjnych;
  • wskazówki dla firm jakie, i w jaki sposób raportować dane pozafinansowe aby były wartościowe dla inwestorów.

Więcej informacji o projekcie www.seg.org.pl/esg

segnet_beta.jpg

Zadaj pytanie na SEGnecie
(www.segnet.org.pl)
 
 
* Korzystanie z SEGnetu wymaga jednorazowej rejestracji.
* Dostęp tylko dla spółek giełdowych należących do Stowarzyszenia.

Patroni Honorowi
logo_msp_thumb.jpg logo_akcjonaria_thumb150.png
logo_knf_0_thumb150.gif sii_logo_thumb175_thumb150.jpg
Patroni Medialni
logo_pap_thumb150.jpg
Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 06/08/2013
Podziel Się