Czy polskie spółki giełdowe są przygotowane do wymogów nowej dyrektywy unijnej?

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
15/10/2014

Poziom raportowania danych z obszaru społecznego i środowiskowego na polskim rynku kapitałowym, poza nielicznymi wyjątkami, jest bardzo niski. Spółki giełdowe cechują się jedynie dobrym poziomem ujawniania danych z zakresu ładu korporacyjnego – wynika z III edycji projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES. W ramach projektu przebadano 897 spółek pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

„Podsumowanie trzeciej edycji projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce”, którego celem jest wsparcie spółek w procesie raportowania danych pozafinansowych, zbiegło się z przyjęciem pod koniec września br. przez Radę UE dyrektywy dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych. Polska będzie miała dwa lata na wdrożenie zapisów nakładających na spółki konieczność ujawniania danych dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Obserwując wzrost znaczenia raportowania pozafinansowego oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych na świecie, od kilku lat, razem z współorganizatorami projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, staramy się przygotować polskie spółki do tego tematu. Kolejne edycje projektu to taka próba generalna dla polskich emitentów – każda spółka może sprawdzić jak jest oceniana przez analityków w kontekście ujawniania danych pozafinansowych, zadać pytania oraz porównać jak wypada na tle branży. Mam nadzieję, że pozwoliło to spółkom lepiej przygotować się do nowej rzeczywistości, którą przyniesie wejście w życie dyrektywy.” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Analizą zostały objęte wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2014 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analitycy w ocenie spółki brali pod uwagę przede wszystkim raport roczny, raporty CSR, inne oficjalne dokumenty oraz stronę korporacyjną. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line.

„Metoda GES Risk Rating wykorzystana do analizy spółek jest zbliżona do wymagań odnośnie do sposobu raportowania prezentowanych w nowej dyrektywie. Jest to szansa dla polskich spółek na rzetelne przygotowanie się do nadchodzących regulacji. Na potrzeby projektu została specjalnie przygotowana interaktywna platforma internetowa w ramach której spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom. Mimo, że projekt został podsumowany spółki, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się ze swoimi indywidualnymi wynikami nadal mają taką możliwość” - mówi Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce.

Jak wynika z badania spośród 897 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku New Connect:

  • 81% spółek praktycznie nie ujawnia żadnych informacji z zakresu ochrony środowiska
  • 88% spółek praktycznie nie ujawnia żadnych informacji w obszarze odpowiedzialności społecznej
  • Aż 99,7% spółek dobrze raportuje w obszarze ładu korporacyjnego. Jedynie 0,3% spółek nie ujawnia żadnych informacji w tym obszarze.

Polskie spółki powinny zwrócić uwagę również na wyniki raportu Eurosif European SRI Study 2014, na temat odpowiedzialnych inwestycji. W raporcie czytamy, że wartość aktywów zarządzanych z uwzględnieniem danych niefinansowych wzrosła średniorocznie w ciągu dwóch lat ponad 30%. W tym samym czasie wartość wszystkich profesjonalnie zarządzanych aktywów w Europie rosła w tempie niższym - 10% średniorocznie, co pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania tematyką SRI. Tylko wartość jednej ze strategii odpowiedzialnego inwestowania, nazywanej strategią integracji ESG wynosi 5,23 bln EUR. Oznacza to, że analitycy zanim zainwestowali kwotę 5,23 bln EUR, przyjrzeli się, jak spółka radzi sobie w obszarze miejsca pracy, ładu korporacyjnego, przestrzegania zasad etycznych, czy jak zarządza ryzykami środowiskowymi.

„Znaczenie czynników ESG w analizie inwestycyjnej podkreślają wyniki badań polskich analityków, wykorzystujących dane uzyskane podczas projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. Dowodzą że uwzględnienie danych pozafinansowych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych pozwala na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka inwestycyjnego, a przez to na lepszą wycenę danego podmiotu. Obserwacja spółek notowanych na GPW wskazuje, że poziom raportowania jest zależny od kapitalizacji spółki. Im wyższa kapitalizacja tym wyższa transparentność. Natomiast wydaje się, że właśnie zwłaszcza tym, którzy mają mniejszą kapitalizację powinno zależeć na jak najlepszym pokazaniu spółki analitykom i inwestorom. Luka informacyjna w obszarach ESG może powodować utratę zainteresowania inwestorów. Dlatego warto, aby polskie spółki przyjrzały się dokładnie nie tylko swojemu poziomowi raportowania danych pozafinansowych, na co mają szansę w ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” , ale również temu, co w tym zakresie dzieje się na europejskim rynku inwestycyjnym.” – mówi Robert Sroka, Project Manager w Crido Business Consulting.
 
Wyniki projektu zostały przedstawione na konferencji Planowane zmiany legislacyjne w sprawie raportowania pozafinansowego, a wyniki III edycji badania „Analiza ESG spółek w Polsce"., która odbyła się 14 października 2014 roku. Na konferencji został również ogłoszony RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESG.

Szczegółowe wyniki i wnioski płynące z analizy zostały podsumowane w publikacji „Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów”, która jest dostępna na stronie www.seg.org.pl/esg.

Patronat Honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg


Ostatnia aktualizacja 16/10/2014
Podziel Się