Co spółki muszą wiedzieć o potrzebach akcjonariuszy

Kategoria: 
Prasa o nas
13/07/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG, ocenił badania przeprowadzone w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego związanego z inwestorami indywidualnymi:

"Dla mnie najważniejszy wniosek z badania jest następujący: inwestorzy mają dość informacji ze spółek do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ale chcieliby, aby było ich więcej, choć ich nie potrzebują i nie są skłonni za to zapłacić. Tego typu sprzeczność nie jest niczym zaskakującym – pojawi się zawsze, kiedy w tym samym pytaniu nie konfrontujemy korzyści z kosztami, co zawsze stanowi pewną słabość badań ankietowych. Drugą taką słabością jest brak wiedzy respondentów lub próba przedstawienia się przez nich w lepszym świetle, niż wyglądają w rzeczywistości. Trzecią wreszcie jest problem reprezentatywności badanej grupy.

Trudno bowiem inaczej niż brakiem wiedzy uzasadnić, dlaczego aż 10,6% respondentów brakuje danych o wynikach spółek i raportów okresowych, skoro są one regularnie opracowywane i publicznie dostępne zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. I trudno czymś innym niż podkoloryzowaniem rzeczywistości lub niewłaściwą selekcją respondentów wytłumaczyć, że aż 11,6% z nich deklaruje uczestnictwo w WZA, przy czym na podobne pytanie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnej pozytywnie odpowiedziało aż 15,4% pytanych. 

Szczególnie interesujące są odpowiedzi dotyczące potrzeb informacyjnych inwestorów. Z jednej strony czują się mocno usatysfakcjonowani, gdyż na pytanie „jakich informacji brakuje” najczęściej (ale tylko 18,7%) wskazują potrzebę publikacji strategii. Jednocześnie ci sami respondenci zapytani o to, co spółki powinny publikować, też najczęściej wymieniają strategię, ale już na poziomie 89,7% poparcia. Podobne relacje wychodzą w przypadku publikacji prognoz – odpowiednio 9,5% i 84,2%."

Więcje na temat badania w artykule "Co spółki muszą wiedzieć o potrzebach akcjonariuszy" Anety Wieczerzak-Krusińskiej w Parkiet (2015-07-13), Str.: 6

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się