Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 bm. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link) wymagające identyfikacji i zgłoszenia do Rejestru osób fizycznych będących ostatecznymi właścicielami przedsiębiorstw. 

Informacje ogólne 

W dniu 13 bm. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link) wymagające identyfikacji i zgłoszenia do Rejestru osób fizycznych będących ostatecznymi właścicielami przedsiębiorstw. Wprawdzie wprost nie dotyczą one spółek publicznych, ale wymagają identyfikacji i zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych spółek zależnych od emitenta, co w praktyce pociąga za sobą konieczność identyfikacji beneficjentów rzeczywistych emitenta. Ponadto, jeśli istotnymi akcjonariuszami (powyżej 25% akcji) lub dysponentami głosów (powyżej 25% głosów, w tym na podstawie porozumień) spółek giełdowych nie są osoby fizyczne, to ci akcjonariusze i dysponenci także powinni dokonać identyfikacji i zgłoszenia rejestrów rzeczywistych. Należy uzupełnić, iż nawet jeśli emitenci nie podlegają obowiązkowi identyfikacji i zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, to mogą być zobowiązani do przekazania takich informacji jako klienci instytucji finansowych.

Tematyka CRBRz była poruszana podczas kliku konferencji SEG, ale identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w grupie kapitałowej jest na tyle indywidualnym procesem, że w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod adres e-mail: regulacje@seg.org.pl

 Q&A

Poniżej zamieszczamy Q&A dotyczące tematyki Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

 

interpretacja definicji beneficjenta rzeczywistego

 W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów o CRBR,  SEG skierowało do Ministerstwa Finansów zapytanie dotyczące interpretacji definicji beneficjenta zastępczego (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte) w kontekście grup kapitałowych. W dniu 5 marca otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów odpowiedź, że nie udziela interpretacji i opinii prawnych w sprawach indywidualnych. Zapytania bądź wnioski o opinie prawne dotyczące CRBR zakwalifikowane jako wymagające dodatkowego wyjaśnienia są wraz z odpowiedzią opublikowane na stronie internetowej. Odpowiedź na pytanie SEG, o to kto jest beneficjentem zastępczym w przypadku niemożności ustalenia beneficjenta rzeczywistego (czy członkowie zarządu spółki córki czy spółki matki) znalazła się w Q&A na stronie Ministerstwa w pozycji 28.

Jednocześnie przypominamy, że szersze informacje o CRBR znajdują się w kalendarium regulacyjnym SEG

WAŻNE: Zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych spółek na dzień 13 października 2019 r. wpisanych do KRS należy dokonać najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

1

2

3

4

5

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 12/03/2020
Podziel Się