Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Kategoria: 
Prawo Krajowe
17/10/2019

W dniu 13 bm. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link) wymagające identyfikacji i zgłoszenia do Rejestru osób fizycznych będących ostatecznymi właścicielami przedsiębiorstw. Wprawdzie wprost nie dotyczą one spółek publicznych, ale wymagają identyfikacji i zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych spółek zależnych od emitenta, co w praktyce pociąga za sobą konieczność identyfikacji beneficjentów rzeczywistych emitenta. Ponadto, jeśli istotnymi akcjonariuszami (powyżej 25% akcji) lub dysponentami głosów (powyżej 25% głosów, w tym na podstawie porozumień) spółek giełdowych nie są osoby fizyczne, to ci akcjonariusze i dysponenci także powinni dokonać identyfikacji i zgłoszenia rejestrów rzeczywistych. Należy uzupełnić, iż nawet jeśli emitenci nie podlegają obowiązkowi identyfikacji i zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, to mogą być zobowiązani do przekazania takich informacji jako klienci instytucji finansowych.

Tematyka CRBRz była poruszana podczas kliku konferencji SEG, ale identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w grupie kapitałowej jest na tyle indywidualnym procesem, że w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod adres e-mail: regulacje@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 17/10/2019
Podziel Się