The Best Annual Report 2010

Kategoria: 
Patronaty SEG
28/06/2011

Już po raz szósty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza konkurs „The Best Annual Report 2010”, czyli najlepszy raport roczny według MSSF/MSR.


ar2010.jpgStowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest patronem honorowym konkursu

W konkursie uczestniczą tylko te spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny. Od 3 lat funkcjonuje nowa kategoria: najlepszy raport roczny w Internecie.

Dało to początek istotnym zmianom sprawozdawczości finansowej w Internecie. Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez trzy zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR i wartość użytkową. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.
Termin zgłaszania raportów: do 31 lipca 2011

Szczegółowe informacje na stronie: www.irip.pl

Ostatnia aktualizacja 01/08/2013
Podziel Się