Beata Kacprzyk

beata_kacprzyk_www.jpgEkspert w Dziale Rozwoju Sieci Biznesowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zajmuje się realizowaniem strategii GPW związanej z procesem tworzenia w Warszawie międzynarodowego centrum kapitałowego i gospodarczego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Regionu)., a w szczególności pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych emitentów na rynki akcji oraz na rynek instrumentów dłużnych. Działania te prowadzone są w oparciu o bezpośrednie spotkania z przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem kapitału i rozwojem przez rynki giełdowe, jak również poprzez wystąpienia podczas licznych konferencji i warsztatów dotyczących rynków kapitałowych. 
 
Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w SGH. Prowadziła m.in. wykłady w ramach „Szkoły Giełdowej”, „Akcjonariatu Obywatelskiego” współpracowała jako prelegent z SGH przy projektach „Emerging Europe 2012”, „Środy z Giełdą”, „Investment Banking Academy”. Autorka i organizatorka „Warsztatów regionalnych” dla przedsiębiorców.

Ostatnia aktualizacja 31/01/2014
Podziel Się