Bartosz Drabikowski szefem Rady Nadzorczej SEG, do RN dołączyli Grażyna Piotrowska-Oliwa, Przemysław Dąbrowski i Mariusz Machajewski

Kategoria: 
Prasa o nas
28/03/2013

Ogłoszenie o wybraniu nowego składu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych podczas Walnego Zgromadzenia Członków 27 marca 2013 roku.

"W samorządowej instytucji emitentów, jaką jest SEG, rola Rady Nadzorczej jest niezwykle ważna. Nadrzędnym celem działania Stowarzyszenia, który realizujemy na co dzień, jest reprezentowanie i udzielanie wsparcia spółkom notowanym na warszawskim parkiecie m.in. poprzez konsultację projektów zmian legislacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim, przekazywanie informacji o nowych regulacjach, organizację wydarzeń edukacyjnych jak seminaria, konferencje i kongresy, opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów. Jestem przekonany, że Rada Nadzorcza składająca się 9 doświadczonych ekspertów związanych od lat z rynkiem kapitałowym będzie silnie wspierać i inspirować do dalszego dynamicznego rozwoju SEG w najbliższych latach. – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG"
 
Więcej na stronach:
biuroprasowe.pl
prnews.pl
oraz:
PARKIET 29.03.2013, str.:7
Rzeczpospolita 29.03.2013, str.:B9

Ostatnia aktualizacja 08/08/2013
Podziel Się