Bardzo ryzykowne cięcie OFE

Kategoria: 
Prasa o nas
29/10/2013

"Pomysł zabrania OFE połowy zgromadzonych tam środków to tylko jedna z rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym. Rząd chce też, aby przyszli emeryci zdecydowali, czy chcą nadal odkładać część swojej składki w OFE, czy całość kierować do ZUS. Ale nawet te środki, które w funduszach zostaną, mają być stopniowo przenoszone do ZUS dziesięć lat przed przejściem klienta funduszu na emeryturę.

Część ekonomistów krytykuje te pomysły, oskarżając rząd o chęć nacjonalizacji naszych oszczędności emerytalnych. Po stronie przeciwników rządowych zmian opowiedziała się Koalicja na rzecz Rynku Kapitałowego, która zrzesza Izbę Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W ocenie projektu ustawy zmieniającej system emerytalny koalicja zwraca uwagę, że zaproponowane przez rząd zmiany będą skutkować marginalizacją OFE i zwiększają ryzyko jego likwidacji w przyszłości.

Marginalizacja filaru kapitałowego istotnie ograniczy wielkość kapitałów dostępnych na inwestycje rozwojowe w Polsce, a przez to zmniejszy potencjał wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia - pisze koalicja i zarzuca rządowi, że wprowadzenie proponowanych zmian obniży bezpieczeństwo systemu emerytalnego."

Więcej w artykule Anny Popiołek "Bardzo ryzykowne cięcie OFE" GAZETA WYBORCZA (2013.10.29, str.: 27) oraz na stronach:

metromsn.gazeta.pl

wyborcza.biz

Ostatnia aktualizacja 22/11/2013
Podziel Się